Gemeente Leeuwarden

Gemeentebestuur maakt keuze voor twee-richtingenverkeer Wirdumerpoortsdwinger

Het alternatief waarbij alle verkeer weer in twee richtingen over de Wirdumerpoortsdwinger zou gaan rijden maakt het noodzakelijk om verkeerslichten te plaatsen. Naar verwachting leidt dit in de spits tot lange wachtrijen. Bovendien zou de ruimtelijke kwaliteit van de Wirdumerpoortsdwinger ernstig worden aangetast omdat nagenoeg alle ruimte voor verkeer nodig zou zijn.

Als de gemeenteraad het voorstel overneemt betekent dit dat er een nieuwe brug ter hoogte van het Blokhuisplein moet worden aangelegd voor gemotoriseerd verkeer, gecombineerd met fiets- en voetgangers verkeer. Rondom de stadsgracht wordt voor autos en bussen éénrichtingsverkeer ingesteld, tegen de klok in. Het openbaar vervoer zal over dezelfde rijbaan als het overige autoverkeer gaan rijden. De openbaar vervoerhalte voor busreizigers die in noordelijke richting gaan moet worden verplaatst naar het Zuiderplein. Dit is een verschuiving van circa 100 meter. Uitstappen blijft wel mogelijk op de Wirdumerpoortsdwinger.Fietsverkeer krijgt rondom de gracht de beschikking over een vrijliggend fietspad dat in alle richtingen gebruikt kan worden. Daarnaast zal alle fietsverkeer tussen de Schrans en de Wirdumerdijk aan de westkant (kant van het station) van de autorijbaan worden gehouden. Dit geldt dus ook voor het fietsverkeer dat vanaf de Schrans en vanuit de Hollanderwijk naar de stad gaat. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid en het comfort voor fietsers sterk verbeterd.

De route langs het Zuiderplein en de Zuidergrachtswal zal door de verbeterde bereikbaarheid en de herinrichting van de ruimte aantrekkelijker worden. De toenemende verkeersdruk maakt het wel noodzakelijk dat een aantal woningen langs de route van isolatie moet worden voorzien.

De totale kosten voor het project worden geraamd op ruim 6 miljoen. Dit is inclusief geluidswerende maatregelen die getroffen moeten worden aan een aantal woningen.

Op dinsdag 3 februari a.s. wordt vanaf 19.30 uur in Post-Plaza aan de Tweebaksmarkt een informatieavond gehouden. De commissie Stadsontwikkeling zal zich op 9 februari over het voorstel buigen, waarna het op 23 februari in de raad zal worden behandeld. zie ook Eerste resultaten studie Binnenring bekend.