Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

22/01/2004
Raad en commissie over wijkgericht werken

B&W hebben een voorstel voor wijkgericht werken naar de raad gestuurd. Die bespreekt het op 19 februari. Op 3 februari staat het ook op de agenda van de commissie Algemene Zaken.

De volledige tekst van het voorstel staat hieronder:

Voorstel tot invoering van wijkgericht werken in de gemeente Heumen

Malden, 16 oktober 2003

Aan de raad,


+ Inleiding.

+ Gevolgde methodiek.

+ Doelen van het wijkgericht werken.

+ Inhoudelijke voorstellen.

+ Organisatie en personele capaciteit.

+ Contact met derden.

+ Uitwerking.

+ Evaluatie.