Ingezonden persbericht


PERSBERICHT WEEK 6

DEBAT: GEEN RAAD MET DE WIJKRAAD?

Wijkbewoner wordt vergadertijger

Sinds 2001 bestaan ze, de Utrechtse Wijkraden: in het leven geroepen om de kloof tussen burgers en politiek een stukje kleiner te maken. De evaluatieperiode is achter de rug. Er moet nog veel gebeuren, wijkraden worstelen met het vinden van de juiste koers en de Gemeente zit middenin een moeizaam veranderingsproces. Centraal staat het inmiddels bekende mantra: beter luisteren naar de Burger! Utrechts debatcentrum TUMULT organiseert een debat over de toekomst van de Utrechtse Wijkraden op 3 februari in de Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht. Toegang vrij. Aanvang 20.00 uur.

Debat onder leiding van RTV Utrecht- presentator Michael Magielse met o.a. wethouder bestuurlijke vernieuwing Toon Gispen, Miep de Jong, Wijkraad Noord-Oost, Ad Hilhorst, Wijkraad Oost, Manuel Kneepkens, Stadspartij Rotterdam, en een deskundige op het gebied van burgerparticipatie.

Op 5 februari beslist de Gemeenteraad over de voortgang van de wijkraden. De wijkraden zelf willen meer vrijheid om hun rol, werkwijze en positie te bepalen. Het College is bereid de wijkraden deze ruimte te geven. De vraag blijft echter hoe de toekomst van de wijkraden er werkelijk uit zal zien. Uit de evaluatie blijkt dat veel wijkraadsleden zich overspoeld voelen met beleidsstukken en weinig tijd hebben voor het ontplooien van eigen initiatief. Worden de wijkraden de actiecomités van de wijken of zullen zij zich toch langzaam ontwikkelen tot academische praatclubs bestaande uit vergadertijgers en notavreters?

TUMULT & De Utrechtse Wijkraden & Gemeente Utrecht Voor reserveringen of meer informatie: 030 2332430 of www.TUMULTdebat.nl.