Ryanair

Persbericht

26 januari 2004

RYANAIR PRESENTEERT CIJFERS DERDE KWARTAAL EERDER

Ryanair Holdings plc heeft vandaag bekend gemaakt dat het haar financiële resultaten van het derde kwartaal zal presenteren op 28 januari 2004 in plaats van 3 februari 2004.

De oorzaak van deze verandering is de recente berichtgeving in de media waarin wordt aangegeven dat het rapport van the EU Commissie Transport over de basis van Ryanair in Brussel-Charleroi op 3 februai 2004 zal worden gepresenteerd en dat dan zou samenvallen met onze berichtgeving over de resultaten van het derde kwartaal.

De financiële resultaten worden nu volgens de normale procedure op 28 januari 2004 om 7 uur s'-morgens op de beurs gepresenteerd en zal worden gevolgd door een conference call voor investeerders om 2:30 in de namiddag. Na de berichtgeving over de resultaten zullen er zoals gewoonlijk roadshow presentaties worden gehouden voor de investeerders in de VS, Groot-Brittanië en Europa.