Gemeente Langedijk


Gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 februari
28 januari 2004

De raad vergadert in de raadszaal van het gemeentehuis. De raadsvoorstellen kunt u inzien bij de afdeling Communicatie in het gemeentehuis te Zuid-Scharwoude of in de bibliotheken te Zuid-Scharwoude en Sint-Pancras. Ook elders op deze gemeentelijke website is de raadsagenda met onderliggende stukken te bekijken. Als u de vergadering wilt bijwonen, bent u van harte welkom op de publieke tribune. De volgende onderwerpen staan op de agenda.
1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Spreekrecht burgers

4. Vragenuur

5. Vaststellen besluitenlijst d.d. 6 januari 2004
6. Mededelingen, ingekomen stukken en korte voorstellen
7. Motie Hart voor Langedijk/D66 inzake afwaardering Uitvalsweg voor vrachtverkeer

8. Integrale strategische gebiedsvisie NoordWest 8 2030 en hoofdlijnen Uitvoeringsconvenant NoordWest 8 2004-2008
9. Begrotingswijzigingen

10. Sluiting