Gemeente Den Helder

29-01-2004 Onderscheiding voor project Keurmerk Veilig Ondernemen Kroonpassage Den Helder

Als eerste winkelcentrum in Noord-Holland heeft het project Keurmerk Veilig Ondernemen van de winkeliersvereniging Kroonpassage de KVO-Ster gekregen van het Nationaal Centrum voor Preventie. Het Nationaal Centrum voor preventie stelt dat het project in Den Helder aan alle basiseisen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voldoet. De organisatorische opzet is uitstekend en de mate waarop de deelnemers zich de doelstellingen hebben eigen gemaakt, noemt het centrum uitmuntend.
Het project Keurmerk Veilig Ondernemen startte twee jaar geleden met de ondertekening van een inspanningsconvenant door de eigenaar van en de ondernemers in de Kroonpassage, de gemeente Den Helder, de politie Noord-Holland-Noord en justitie.

De KVO-Ster wordt dinsdag 3 februari om 18.30 uur uitgereikt aan de ondernemers door burgemeester J.M. Staatsen en de projectleider KVO van het Nationaal Centrum voor Preventie, de heer J.P. Bröcker. De uitreiking vindt plaats op het centrale plein van de passage bij de lift.