Gemeente Rotterdam

Nr.09
30 januari 2004

Station Rotterdam Centraal mogelijk jaar eerder klaar

Het bouwproces van het nieuwe metrostation van RandstadRail en het nieuwe station Rotterdam Centraal kan worden versneld. Dat komt omdat de stations volgens de nieuwste inzichten tegelijk en grotendeels onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebouwd. Hierdoor zou het nieuwe station Rotterdam Centraal mogelijk in 2009 in plaats van 2010 klaar kunnen zijn. Wethouder Hulman van Vervoer is blij met deze ontwikkeling. "Het is van groot belang om bij een dergelijk grootschalig project zowel het tempo als de kwaliteit goed te bewaken."

Op het Stationsplein zal op maaiveldniveau een betonnen plaat worden aangebracht. Daaronder komt het metrostation voor RandstadRail. Daarboven kan het nieuwe stationsgebouw worden gebouwd. De betonnen plaat vormt als het ware het dak van het metrostation. Hierdoor wordt ongeveer een jaar tijdwinst geboekt bij de bouw voor Rotterdam Centraal. Bovendien kan tijdens de bouw een veel gunstiger situatie worden gecreëerd voor de reizigers en passanten. Nog deze zomer kan worden begonnen met het bouwgereed maken van het Stationsplein en omgeving voor zowel de bouw van het metrostation RandstadRail als het nieuwe NS-station. Daarvoor heeft het College van B. en W. toestemming gegeven. Ook de Stuurgroep Nieuwe Sleutelprojecten, waarin alle betrokken partijen voor het nieuwe Rotterdam Centraal zijn vertegenwoordigd, (gemeente Rotterdam, ministeries van VROM, V&W, NS, Prorail en de Stadsregio) gaat akkoord met deze aanpak.

De projecten RandstadRail en Rotterdam Centraal grijpen op de plek van de reizigersterminal in elkaar. Dat betekent dat zeer precieze afstemming noodzakelijk is, niet alleen op technisch inhoudelijk gebied, maar ook in de tijd. RandstadRail moet medio 2008 klaar zijn, de oplevering van het nieuwe Rotterdam Centraal stond aanvankelijk in 2010 gepland. Door het aanbrengen van de betonnen plaat kan gelijktijdig met de bouw voor het NS station en metrostation worden begonnen, waardoor het nieuwe station Rotterdam Centraal naar het zich laat aanzien een jaar eerder klaar kan zijn. Het project RandstadRail is nu al in een uitvoerend stadium van werkzaamheden, Rotterdam Centraal verkeert nog in de planfase. Voor Rotterdam Centraal is het architectencollectief Team CS geselecteerd, waarmee nog gesprekken gaande zijn over de gunning van de opdracht. Ongeveer zes maanden na de opdracht wordt een voorlopig ontwerp verwacht. RandstadRail gaat nog déze zomer met de eerste werkzaamheden op het Stationsplein beginnen.

Door het aanbrengen van een betonnen plaat op het maaiveld is een passerelle over de bouwput op het Stationsplein niet nodig. Bovendien hoeven de tramhaltes slechts ongeveer een half jaar van het Stationsplein naar het Kruisplein te worden verplaatst. Voor deze relatief kortdurende situatie is een looproute op straatniveau aanvaardbaar. Na ongeveer een half jaar kunnen de tramhaltes op hun definitieve plaatsen worden aangelegd.

Voor de autotunnel onder het Weena is gekozen voor de aanleg van een zogenoemde halve T-kruising die toegang geeft tot een mogelijk aan te leggen parkeergarage onder het Kruisplein.

Het College heeft de Gemeenteraad middels een brief geïnformeerd over de te treffen maatregelen voor het bouwgereed maken van de stationslocatie. Op dinsdag 3 februari vergadert de raadscommissie Fysieke Infrastructuur en Verkeer over dit onderwerp. 's Avonds vindt een inspraakavond plaats over de aanleg van een trambaan vanaf het stationsplein via het Delftseplein en de Poortstraat naar het Weena. Naarmate het bouwgereed maken van het Stationsplein en omgeving concretere vormen aanneemt, zullen bewoners- en ondernemersavonden worden georganiseerd.

noot voor de redactie/