Gemeente Rotterdam

2 februari 2004

Wethouder Janssens reikt inburgeringscertificaten uit

Op 3 februari reikt wethouder Janssens (Middelen en Sport) inburgeringscertificaten uit aan een honderdtal nieuwkomers die hun inburgeringstraject hebben afgerond. Onder hen bevinden zich een aantal mensen die in hun land van herkomst gediplomeerd arts of accountant zijn en nu een op maat gemaakt traject volgen, waarmee zij worden klaargestoomd voor een beroep in hun eigen sector. De officiële uitreiking vindt plaats van 10.00 uur tot 11.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis aan de Coolsingel.

In 2003 hebben drie certificaatuitreikingen plaatsgevonden. In 2004 worden deze bijeenkomsten voortgezet. Het uitreiken van inburgeringscertificaten tijdens een ceremoniële bijeenkomst vormt een onderdeel van de Rotterdamse inburgeringsaanpak. Deze staat omschreven in het Deltaplan Inburgering.

Het inburgeringstraject dat de genodigden hebben afgerond, bestaat uit Nederlands, beroepenoriëntatie en maatschappelijke oriëntatie. De certificaten worden enerzijds uitgereikt als stimulans voor de inburgeraar om de kennismaking Nederlandse maatschappij voort te zetten. Anderzijds is de bijeenkomst bedoeld als blijk van waardering van de gemeente Rotterdam.

U bent van harte uitgenodigd de officiële uitreiking van de cerficaten bij te wonen. Het programma treft u hieronder aan.

10.00 uur Welkomstwoord ceremoniemeester, dhr. W. Vleugels 10.05 uur Voordracht gedicht, directeur Zorg, SoZaWe, mw. Y. Frank 10.10 uur Toespraak wethouder Middelen en Sport, de heer Janssens 10.25 uur Uitreiking certificaten door wethouder Janssens 10.55 uur Informeel samenzijn
11.30 uur Einde

Noot voor de redactie/