EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Zoetermeer, 2 februari 2004

Persbericht

Evo start scm-netwerk: meer ketenlogistiek in de praktijk

Op 3 februari 2004 geeft Dick van den Broek Humphreij, algemeen directeur van EVO, het startsein voor EVO's SCM-netwerk.

Supply Chain Management, ofwel ketenlogistiek, is voor veel bedrijven nog steeds een lastig begrip. Men voelt dat er winst valt te behalen door betere samenwerking in de logistieke keten, maar vaak weet men niet precies hoe.

EVO denkt dat veel bedrijven een zetje nodig hebben om daadwerkelijk met ketenlogistiek aan de slag te gaan. Met het SCM-netwerk wil EVO dat zetje geven. Zo organiseert EVO discussiebijeenkomsten voor de deelnemers, waarbij de praktijk steeds centraal staat. Op 3 februari start EVO met een presentatie van vier ketenlogistieke toepassingen en daarna volgt een discussie.

Maar EVO wil meer. Door middel van het opzetten en begeleiden van pilots gaat EVO bedrijven helpen om ketenlogistiek in de eigen keten toe te passen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het besparen van transportkilometers of magazijnkosten. Deelnemers van het SCM-netwerk kunnen aan het eind van de bijeenkomst aangeven of ze actief betrokken willen zijn bij deze pilots.

Het SCM-netwerk is ook toegankelijk voor bedrijven die niet lid zijn van EVO. Juist bij een onderwerp als samenwerking in de logistiek is het belangrijk om het netwerk open te stellen voor alle bedrijven, die met logistiek te maken hebben.