Partij van de Arbeid


02-02-2004


ONDERNEMERS GEVRAAGD


De PvdA komt naar Noord toe om te luisteren naar de ondernemers uit
Amsterdam-Noord. Heeft u suggesties, klachten, problemen of ideeën en
wilt u daarover praten met iemand uit de stedelijke of
deelraadpolitiek? Kom dan 3 februari naar het Ponthuys. Broodjes
aanwezig.


Datum: 3 februari 2003


Tijd: 19.30 uur


Locatie: het Ponthuys, Buiksloterweg 5


Onderwerpen:

* Het ondernemersklimaat bij u in de buurt


- Wat zijn de voordelen van Amsterdam als vestigingsplaats en
wat zijn de nadelen?


- Merkt u iets van inspanningen van de (locale) overheid en
politie om de veiligheid te verbeteren?


- Wat vindt u van de manier waarop de branchering nu
plaatsvindt?


* De relatie tussen ondernemers en bestuur


- Hoe zouden de contacten tussen ondernemers en bestuur
verbeterd kunnen worden?


- Maken ondernemers genoeg gebruik van Europese regelgeving of
Europese subsidiemogelijkheden?


* De relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt


- Hoe is de relatie met uw bedrijf en de beroepsopleidingen?


- Wat vindt u het belangrijkste nadeel van het aanbieden van
een stageplaats?


- Wat vindt u van de kwaliteit van de beroepsopleidingen in
Amsterdam?


Met wie?


· PvdA-politici uit de locale politiek,


· Wethouder Economische Zaken van stadsdeel Noord,


dhr. Plantinga (VVD).


en natuurlijk met u!


Michiel Mulder