Provincie Overijssel

College op werkbezoek naar Deventer

Het Overijssels College van Gedeputeerde Staten brengt op dinsdag 3 februari een werkbezoek aan de gemeente Deventer. Het bezoek start om 14.30 uur met een bespreking met het college van burgemeesters en wethouders in het gemeentehuis.

Agendapunten zijn onder meer de Reconstructie, het grotestedenbeleid, de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en veiligheid. Aansluitend vindt om 16.00 uur een bezoek plaats aan het project 'Buurt aan zet' in de binnenstad van Deventer, waar het college wordt rondgeleid door de bewoners.

Binnen de wijkaanpak is 'Buurt aan zet' een pilotproject waarbij de bewoners zelf projecten entameren op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Een goed voorbeeld hiervan is de verlichting van de Brink. Door de bewoners is inmiddels, in overleg met de gemeente, een plan gemaakt voor meer en betere verlichting. Het bezoek wordt om 18.00 uur afgesloten.

Meer informatie: nieuwsredactie@prv-overijssel.nl © 2004 Provincie Overijssel