Partij van de Arbeid


Persbericht


Den Haag, 2 februari 2004


PvdA pleit voor actieplan jeugdzorg.


Steeds vaker worden steeds jongere kinderen in een justitiële jeugdinrichting geplaatst. De kinderen komen daar terecht omdat ze niet langer thuis konden blijven en er een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken. Onder deze kinderen zijn kinderen die mishandeld zijn of seksueel misbruikt. Er zijn ook meisjes bij die in de prostitutie verzeild zijn geraakt. Velen van hen hebben ernstige gedragsproblemen.
Er zijn volstrekt onvoldoende plaatsen in gesloten inrichtingen om hen te behandelen. Zo kan het gebeuren dat een jongetje van elf jaar samen geplaatst wordt met een 21-jarige die een PIJ-maatregel ("jeugd-tbs") opgelegd heeft gekregen door de rechter omdat hij een zeer ernstig strafbaar feit heeft geplaagd.


Inmiddels is iedereen die iets van deze problematiek af weet ten einde raad. Gezinsvoogden en medewerkers van bureau Jeugdzorg krijgen kinderen niet geplaatst. Als kinderen wel een crisisplaatsing krijgen moeten ze daar na verloop van tijd weer weg terwijl er geen vervolg is! Medewerkers van justitiële jeugdinrichtingen doen wat ze kunnen maar vinden ook dat bij hen kinderen van 8 jaar niet de behandeling en begeleiding krijgen die ze nodig hebben.


Het kabinet negeert deze signalen consequent. Het kabinet heeft zelfs grote bezuinigingen in petto voor de justitiële jeugdinrichtingen terwijl de capaciteit (met minder geld dus) ook nog uitgebreid moet worden. Een onmogelijke opgave!


De PvdA zal in het algemeen overleg van 3 februari a.s. van het kabinet vragen een actieplan te maken om de problemen in de jeugdzorginstellingen op te lossen.
Er moeten meer behandelplaatsen komen. Het kabinet moet binnen 2 maanden aangeven hoe men dat gaat realiseren en op welke termijn.
Daar moet bij betrokken worden dat de meer intensieve vormen van ambulante hulpverlening worden uitgebreid.


Voor nadere informatie: Ella Kalsbeek 06 1830 5798


* Bezoek ook onze website www.pvda.nl---- --