Gemeente Stein


Bedankt voor uw medewerking!
03-02-2004

Het is alweer een week geleden dat er 543 bewoners van onze gemeente twee dagen en twee nachten geëvacueerd waren. Dit zoals u wellicht weet was uit voorzorg gebeurd,nadat een wandelaar ontdekte dat er water door de dijk van het Julianakanaalsijpelde.

Met man en macht is dag en nacht keihard gewerkt om de oorzaak van dit lek te
vinden en mogelijk te dichten. Toen dit - door het aanbrengen van een kleilaag niet lukte is besloten een stalen damwand te plaatsen. Tijdens de voorbereidingen is de oorzaak van het lek in de dijk gevonden. Het bleek hier niet te gaan om een gat in de dijk, maar om een lekkende waterleiding die onder het Julianakanaal doorloopt.

Het gevaar was nog niet verdwenen. Eerdere ontdekking van de oorzaak had dus ook niet geleid tot eerder vrijgeven van het afgesloten gebied. Door het aanbrengen van big-bags moest de dijk eerst verstevigd worden en dit moest door metingen worden bevestigd.

Op de eerste plaats spreken wij onze dank uit aan alle geëvacueerde bewoners voor hun correcte medewerking tijdens de evacuatie. Ook in het SocioCentrum waar zij werden opgevangen - was de sfeer erg prettig. Nogmaals onze dank hiervoor!

Verder spreken wij onze dank uit aan alle inwoners, verenigingen en instellingen die hun diensten hebben aangeboden. Er zijn bij ons veel telefoontjes binnengekomen van tal van inwoners uit de gemeente die een slaapplaats ter beschikking stelden voor mensen die geëvacueerd waren; verenigingen en instellingen hebben aangeboden dat ze beschikbaar waren om hulp te bieden daar waar nodig. Hartelijk bedankt!

Registratie evacués
Er is gebleken dat niet alle geëvacueerde bewoners zich hebben laten registreren bij het SocioCentrum. Dit was erg vervelend. Hierdoor hebben zij de nodige voor hun toch belangrijke - informatie misgelopen. Van deze mensen was geen verblijfadres bekend waardoor wij hun niet konden bereiken en informeren.