Gemeente Stein


Registratie schadeclaims
03-02-2004

Inwoners die denken schade te hebben opgelopen door het lek in de dijk van het Julianakanaal vorige week, kunnen een schadeformulier komen ophalen bij het Infocentrum in de hal van het gemeentehuis. Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u het ook weer inleveren bij het Infocentrum of u stuurt het op naar het postadres dat vermeld staat op het schadeformulier.

Elke gemeente in Nederland dient volgens de Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO) een rampenplan te hebben waarin regels zijn opgenomen over de vastlegging van de veroorzaakte schade. Doel hiervan is onder andere het inventariseren van de schade welke door een calamiteit is veroorzaakt. Hierdoor kan een betrouwbare registratie en afhandeling plaatsvinden. Het betreft uitsluitend een registratie van schade.

Het invullen van het formulier wil niet zeggen dat zonder meer schadevergoeding, door wie dan ook, zal worden toegekend. De gemeente Stein heeft hiertoe het actiecentrum CRAS (Centraal Registratie- en Aanmeldpunt voor Schade) opgericht. Ten overvloede vermelden wij dat de wettelijke taak van de gemeente geen enkele erkenning van aansprakelijkheid inhoudt of enige gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding.