Programma Elektronische Provincies


Nieuwe versie Brabantsite (3 februari 2004) laatste wijziging: 03 februari 2004

Vanaf 3 februari heeft de Brabantsite een ander gezicht. De toegankelijkheid van de site is daarbij aanmerkelijk verbeterd.

Het concept achter de site blijft overeind: informatie aan de hand van maatschappelijke vraagstukken of thema's. Meest in het oog springende verandering is het Brabantloket dat onder meer de toegang naar provinciale documenten verbetert. De Provincie Noord-Brabant zal komende jaren ook steeds meer diensten en transacties digitaal aanbieden aan burgers, bedrijven en instellingen. Het loket 'besturen' is vooral het domein van de politieke omgeving: Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Het loket 'beleid' ontsluit informatie en diensten volgens de indeling van de provinciale beleidsvelden milieu, cultuur, verkeer, vervoer, etc. Dit loket is voornamelijk gericht op de ketenpartners.

Met de herziening van de presentatie van de site, zijn ook de zoekmogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. Het groeiend informatieaanbod op de site dwingt tot betere filters om te voorkomen dat te grote, onoverzichtelijke lijsten als zoekresultaat worden gepresenteerd.
Met de lancering van de nieuwe versie denkt de Provincie over een internetsite te beschikken die het contact tussen Provincie en samenleving nog beter ondersteunt. Zo nodigt de Provincie Brabanders uit om klachten over provinciale regelgeving via de site te uiten. Daarnaast is de site het platform voor de Provincie om veel van haar eGovernment-ambities waar te maken.