Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 03/02/2004


---

Koninklijke onderscheiding voor scheidend hoogleraar Orthodontie

Tijdens haar afscheidsrede als hoogleraar Orthodontie op vrijdag 30 januari, heeft prof.dr. Birte Prahl-Anderson een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Uit handen van de voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit, prof.dr. T. Sminia, kreeg Prahl-Anderson het versiersel en het draagteken behorende bij de rang Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving de onderscheiding voor haar bijdragen aan de ontwikkeling van de orthodontie. Prahl-Anderson was opleider van specialisten in de dentomaxillaire orthopedie* en voorzitter van de afdeling Orthodontie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Prahl-Anderson is geboren en getogen in Denemarken en volgde de studie Tandheelkunde aan het Royal Dental College te Kopenhagen van 1957 tot 1962. Haar opleiding tot specialist in de orthodontie volgde zij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, alwaar zij in 1968 cum laude promoveerde op het proefschrift getiteld: "Sutural Growth".

In 1980 werd zij benoemd tot hoogleraar in de Orthodontie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1983 werd prof.dr. Prahl-Anderson hoofd van de afdeling Orthodontie aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Zij was hoofd van het schisisteam van het Academisch Ziekenhuis in Nijmegen van 1969 tot 1980, in Amsterdam van 1980 tot 2003 en in Rotterdam (Erasmus MC) van 1983 tot 2003. Zij trad ondermeer op als coördinator van het Nijmeegse Groei-onderzoek (1970-1979), de Euro-Qual Study (1993-1999) en het PECO-project (1993-1996). Zij participeerde in de Euro-Cleft studie (1986-1999) en in het Quality of Live Project (1999-2003).

Vanaf 1979 tot 1996 was prof.dr. Prahl-Anderson vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie (NVOS). Daarnaast bekleedde zij vele functies, waaronder lid van het algemeen bestuur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde; Fellow of the Royal College of Surgeons (Edinburgh), Honorary Professor van het College of Stomatology, West China University of Medical Sciences, China; Visiting Professor aan de University of Ohio, Columbus, USA en de University of Padjadjaran, Bandung, Indonesië. Prof.dr. Prahl-Anderson is (co)auteur van meer dan 160 wetenschappelijke publicaties en boeken. Zij is referent voor de European Journal of Orthodontics, Cleft-Palate-Craniofacial Journal, Journal of Dental Research en American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Haar wetenschappelijke interesse gaat uit naar craniofaciale groei en ontwikkeling; behandelingsresultaten van kinderen met craniofaciale afwijkingen en/of lip-kaak-gehemeltespleten; en naar kwaliteitsverbetering van orthodontische zorg.


*
Volgens het woordenboek is de betekenis van orthodontie: tandheelkunde gericht op de ontwikkeling van een regelmatig gebit. Met kennis van de klassieke talen is het woord orthodontie te herleiden: ortho is het Griekse woord voor recht en odonthos is Grieks voor tand. Maar dat is maar de helft van het verhaal. De officiële naam voor een orthodontist is ´specialist in de dentomaxillaire orthopedie´. Die naam laat dus zien dat de orthodontie zich niet alleen bezig houdt met het reguleren van tanden en kiezen, maar ook met groei en groeimodificatie van de kaken.