Gemeente Stein


Openbare orde en veiligheid tijdens carnavalsoptochten 03-02-2004

Op 15 december 2003 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de openbare orde en veiligheid tijdens de carnavalsoptochten in de gemeente Stein. Aan deze bijeenkomst hebben de organisatoren van de carnavalsoptochten, medewerkers van de Politie Basiseenheid Stein alsmede medewerkers van de gemeente deelgenomen.

Doelstelling
Het doel van deze bijeenkomst is het bevorderen van de openbare orde en veiligheid tijdens de carnavalsoptochten. Dit kan onder meer bereikt worden door betere samenwerking en communicatie tussen de organisatoren, deelnemers, politie en gemeente, meer toezicht vooraf en tijdens de activiteiten, en adequaat optreden tijdens ongeregeldheden. Ook kunnen de organisatoren van de optochten een actievere rol op dit gebied innemen.

Resultaat
De bijeenkomst heeft onder andere geleidt tot het navolgende;
- afspraken tussen de carnavalsverenigingen, politie en gemeente;
- aanscherping van de optochtreglementen (weren autowrakken/gevaarlijke attributen of voorwerpen, maximum stellen aan afmetingen voertuigen,);

- actualisering van de vergunningvoorschriften (A.P.V.)
- aanwijzen van contactpersoon bij de carnavalsvereniging, politie en gemeente;

- inzetten van verkeersregelaars tijdens optochten;
- meer toezicht op overmatig alcoholgebruik tijdens optochten;
- meer toezicht op overmatige geluidsproductie;
- het instellen van een toezichthouder per voertuig, die zorgdraagt voor het rondom vrijhouden van het voertuig van toeschouwers, met name kinderen (oprapen snoep/reclame);

- betere afstemming van de route op de omvang van de optocht.

De carnavalsverenigingen, politie en gemeente zullen zich naar de toekomst toe blijven inzetten om de behaalde resultaten te optimaliseren en te continueren.

Deelnemers en toeschouwers
Wij doen hierbij een oproep aan alle deelnemers en toeschouwers om de aanwijzingen van de organisatie en/of politie op te volgen teneinde de optochten op een ordentelijke wijze te laten verlopen. Wij rekenen op uw medewerking.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Lemans van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, telefoon 046-4359348 of e-mail info@gemeentestein.nl o.v.v. carnavalsoptochten.