Ingezonden persbericht


Persbericht

Oracle vereenvoudigt outsourcing prijsmodel met prijs per gebruiker

Klanten profiteren van flexibiliteit en lagere kosten

Voor haar outsourcing aanbod heeft Oracle een nieuw prijsmodel geĂŻntroduceerd. Licenties kunnen nu per gebruiker aangeschaft worden, zodat outsourcing een goed en transparant alternatief is, wanneer bedrijven de kosten van hun IT infrastructuur willen drukken. Het nieuwe prijsmodel speelt in op wisselende behoeften van de klant en de onvoorspelbaarheid van IT-kosten. Er vinden op dit moment veel over-investeringen plaats doordat het gebruik in de toekomst onduidelijk is. Prijs per gebruiker zorgt voor beter inzicht in IT-budgetten en men betaalt alleen voor dat wat er echt wordt gebruikt. Het budgetteren van IT-kosten wordt hiermee ook stukken eenvoudiger en accurater.

"Klanten geven aan behoefte te hebben aan een prijsmodel voor outsourcing dat nauwkeurigere weergave is van hun IT-gebruik," zegt Amy Mizoras Knary, program manager for Software Pricing, Licensing and Delivery research van IDC . "Met een toenemend aantal klanten die overgaan op Oracle outsourcing voor het onderhoud en beheer van hun IT-systemen is het belangrijk dat Oracle deze outsourcing klanten nu een flexibeler prijzen biedt."

Voor het volledige persbericht over het aangepaste prijsmodel Outsourcing zie: http://www.oracle.com/corporate/press/index.html?2778898.html

Oracle
Oracle is 's werelds grootste leverancier van bedrijfssoftware.