Gemeente Apeldoorn

Meer geld voor de gemeentelijke Stadsbank

Extra druk door 'zaak' Profit

De gemeentelijke Stadsbank ontvangt dit jaar een extra bedrag van 92.500,- van de gemeente Apeldoorn. De extra financiële steun is nodig om de druk, die is ontstaan door de problemen bij de commerciële schuldensaneerder Profit, het hoofd te kunnen bieden. De Stadsbank verwacht met dit bedrag ongeveer 50 ex-klanten van Profit voort te kunnen helpen. Met het geld kan extra personeel worden ingehuurd. Het gaat om eenmalige bijdrage van de gemeente. Doel van de bijdrage is om nieuwe wachtlijsten bij de gemeentelijke Stadsbank te voorkomen.

De afgelopen maanden hebben tientallen ex-klanten van Profit zich bij de gemeentelijke Stadsbank gemeld. De contacten leiden niet in alle gevallen tot een aanvraag, maar het contact en de informatieverstrekking levert wél een fors tijdsbeslag op. Verwachting is dat in totaal zo'n 50 ex-klanten van Profit een concrete aanvraag voor schuldhulpverlening (schuldregeling en budgetbeheer) indienen bij de gemeentelijke Stadsbank. Het gaat daarbij in vrijwel alle gevallen om zeer arbeidsintensieve aanvragen. Geschat dat met de afhandeling van deze zaken twee maal zoveel is gemoeid dan met de reguliere dossiers. De dossiers zijn of zoek, incompleet dan wel in handen van Profit. De Stadsbank overlegt inmiddels met de schuldeisers over een coulante opstelling. De gemeente Apeldoorn heeft haar invorderingen (o.a. Onroerend Zaak Belasting) ten aanzien van de gedupeerden tijdelijk gestaakt.

Voor het laatst bijgewerkt op: 3-feb-2004 11:30