Gemeente Roosendaal---

3 februari '04 - Commissie bestuur

De commissie bestuur houdt een vergadering op dinsdag 3 februari 2004 om 19.30 uur in de raadszaal van het Oude Raadhuis aan de markt in Roosendaal.

Agenda


* Verslag en actielijst

* Beter Samen & Samen Beter

* Ingekomen stukken

* Rekenkamer:

* Integriteitscode

* Vragen aan college

Een raadscommissie brengt advies uit aan de raad. Dit betreft niet alleen zaken die in de eerstvolgende vergadering van de raad aan de orde komen.

De commissievergaderingen beginnen (tenzij anders vermeld) om 19.30 uur.

Zij vinden plaats (tenzij anders vermeld) in het raadhuis, markt 1 te Roosendaal. De stukken zijn vooraf verkrijgbaar bij het informatiecentrum. Bovendien kunt u de stukken inzien bij de voorlichtingshoek in de Openbare Bibliotheek aan de markt 54 en in Markant in Wouw (het voormalige gemeentehuis). U kunt deze ook inzien op deze website via Bestuur en Organisatie naar Bestuurlijke Informatie (BIS). Als u een bepaald agendapunt wilt toelichten, kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Hiervoor moet u zich voor de vergadering aanmelden bij de secretaris van de commissie.