VVDNieuws

3 feb 2004 - VVD neemt afstand van voorstel CDA maximumprijzen energie

De VVD Tweede Kamerfractie neemt afstand van het voorstel van het CDA om maximumprijzen in te voeren in de elektriciteitsmarkt. "Het CDA geeft geen volledige voorstelling van zaken", aldus energiewoordvoerder Paul de Krom.

"De stijging in de groothandelsprijzen van vorig jaar is grotendeels toe te schrijven aan incidentele factoren zoals de hete zomer. In de jaren daarvoor zijn de prijzen op de groothandelsmarkt juist gedaald vanwege de liberalisering". De Krom vindt dat het CDA hiermee een verkeerd signaal afgeeft. "Het draagt niet bij aan het vertrouwen van consumenten en producenten in de markt, en juist dat vertrouwen is voor een succesvolle markt noodzakelijk".

Het invoeren van een maximumprijs ontneemt de prikkels aan de markt en zou juist desastreus zijn voor het investeringsklimaat. Een te lage prijs betekent dat producenten hun kostprijzen onvoldoende kunnen doorberekenen. Gevolg kan zijn dat er niet geïnvesteerd wordt in productiecapaciteit, terwijl we dat op langere termijn nu juist nodig hebben. Een hoge maximumprijs kan zelfs een prijsopdrijvend effect hebben: bedrijven zullen geneigd zijn om de toegestane ruimte geheel op te vullen. De consument wordt er dus niet beter van. Bovendien is er altijd de toezichthouder nog die kan ingrijpen.

De prijzen van energie zijn afhankelijk van de olie-en gasprijzen op de wereldmarkt. Maar de kostprijs van productie en transport, en de aanbod- vraag situatie kunnen we wel beïnvloeden. "Als het CDA werkelijk zo bezorgd is over de prijsontwikkeling, dan zou het beter zijn als ze daar net als de VVD eens kritisch naar gaan kijken", aldus De Krom.

De VVD houdt daarmee vast aan de lijn die is ingezet. De liberalisering moet zorgen voor meer keuzevrijheid en lagere prijzen op langere termijn. Het streven is gericht op een gereguleerde markt, maar als die vooraf teveel wordt dichtgetimmerd zoals door maximumprijzen dan komt die markt niet eens tot stand en schieten we ons doel voorbij.

Paul de Krom: p.dkrom@tweedekamer.nl