Politie Noord- en Oost Gelderland


* Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland.


P E R S B E R I C H T


3 februari 2004


Onderwerp: Politiemonitor 2004 - politie laat publiek ondervragen.


De komende weken worden enkele honderden inwoners uit de politieregio Noord- en Oost-Gelderland (het gebied van Harderwijk tot Winterswijk) telefonisch benaderd door medewerkers van onderzoeksbureau Intomart GfK uit Hilversum met enkele vragen over veiligheid, criminaliteit, preventiemaatregelen en het functioneren van de politie.
Met de antwoorden van deze enquête kan de politie haar dienstverlening beter afstemmen op de wensen van de bevolking. De politie en ook de bevolking hebben er dan ook alle belang bij, dat er zoveel mogelijk wordt meegewerkt aan dit onderzoek.


Deze jaarlijkse enquête, die de naam Politiemonitor draagt, wordt in opdracht van de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland en de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerd.


De telefoonnummers van de geënquêteerden worden steekproefsgewijs uit het telefoonboek gehaald en men kan zowel overdag als in de avonduren benaderd worden. Het telefonische interview duurt ongeveer 15 minuten. De antwoorden worden uiteraard volstrekt vertrouwelijk behandeld en de gegevens van de geënquêteerde worden anoniem verwerkt.


Nut van het onderzoek is om naast de geregisterde delicten een beeld te krijgen van de verborgen criminaliteit. Bij delicten als vernieling, diefstal of eenvoudige mishandeling blijkt een deel van de bevolking om allerlei redenen geen aangifte te doen. De politie daarentegen zit soms met gestolen goederen in haar maag, die niet aan een eigenaar kunnen worden afgegeven, omdat deze geen aangifte heeft gedaan. Zo blijven beide partijen met een ontevreden gevoel zitten en dit kan en moet anders!


Ook hebben de respondenten zelf direct belang bij deelname aan het onderzoek: enerzijds door aan te geven aan welke delicten de politie (extra) aandacht zou moeten besteden, anderzijds door aan te geven hoe de politie zelf de dienstverlening aan de bevolking kan verbeteren.


Om de dienstverlening te verbeteren werkt de politie Noord- en Oost-Gelderland sinds verleden jaar in alle politieteams met wijkagenten. Zij zijn hèt gezicht van de politie en u kunt met al uw vragen of problemen op het gebied van de politiezorg bij hen terecht. In het ene geval handelt de wijkagent de vraag zelf af, in een ander voorbeeld doet hij beroep op zijn teamgenoten. Mocht u uw wijkagent nog niet van gezicht kennen, kijk dan eens op de site van deze politieregio.


U kunt de wijkagent via het landelijke politienummer 0900 - 8844 bereiken, maar gaat het om een spoedmelding (brand, ongeval met letsel of een overval) dan geldt het spoednummer 112.


Wanneer een respondent graag verder wil praten over een ingrijpende gebeurtenis die hem of haar is overkomen (zoals slachtofferschap van een misdrijf of delict), dan kan men contact opnemen met een Bureau Slachtofferhulp in onze regio, eveneens opvraagbaar via het algemene politienummer.


Einde bericht.


Nadere informatie:

Bureau Persvoorlichting

055 - 548 60 58

055 - 548 60 52---- --