VSNU

VSNU-persbericht
Datum: 3 februari 2004

QANU: Beoordeling van universitaire kwaliteit verzelfstandigd

De Vereniging van Universiteiten, de VSNU, richt op dinsdag 3 februari de stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) op. Als zelfstandige organisatie beoordeelt QANU de kwaliteit van onderwijs en onderzoek van universiteiten. De nieuwe organisatie komt voort uit de afdeling Kwaliteitszorg van de VSNU.

Aanleiding voor het oprichten van de nieuwe organisatie is de wettelijke regeling van accreditatie. Als gevolg hiervan mogen onderwijsprogramma's, willen zij voor accreditatie in aanmerking komen, alleen beoordeeld worden door volledig onafhankelijke organisaties. Tot op heden verzorgde de VSNU de beoordelingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Dit gebeurde op basis van onafhankelijke peer-review beoordelingen. De huidige medewerkers van de afdeling Kwaliteitszorg van de VSNU worden voor twee jaar gedetacheerd bij QANU. De nieuwe organisatie is een verzelfstandigde vorm van de afdeling Kwaliteitszorg van de VSNU. Het Algemeen Bestuur van de VSNU heeft dit op vrijdag 30 januari besloten.

QANU is een door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) erkende beoordelings instantie. In opdracht van instellingen beoordeelt QANU de kwaliteit van onderwijs- en onderzoeksprogramma's en geeft desgevraagd adviezen over hoe deze kwaliteit te vergroten. Op basis van de beoordeling van onderwijsprogramma's geeft de NVAO een accreditatie aan het beoordeelde onderwijsprogramma. Accreditatie is een voorwaarde voor bekostiging van een opleiding door de overheid, voor het recht erkende diploma's af te geven en voor toekenning van studiefinanciering aan studenten. De oordelen over onderzoekskwaliteit worden gebruikt bij strategische keuzes in onderzoeksprogrammering en subsidietoekenning van organisaties als het NWO.

Bestuursleden van de Stichting QANU zijn drs. J. G.F. Veldhuis (oud voorzitter CvB UU) voorzitter, prof.ir. K.F. Wakker (directeur SRON), mw. drs. M.F. van den Bergh (onder meer oud lid CvB UvA), mr. P.W. de Kam (senior consultant HEC), en dr. D. Van Damme (onder meer oud directeur VLIR).