GENERATION NOW! MAGAZINE

Allochtone jongeren zijn zwarte scholen zat!

Rotterdam, dinsdag 3 februari 2004

Uitkomst enquête: 86 procent vindt gemengde scholen beter

Allochtone jongeren zijn zwarte scholen zat, blijkt uit een enquête van het jongerenmagazine Generation Now! onder 539 autochtone en allochtone scholieren. Van de allochtone jongeren is 86% het ermee eens dat een gemengde school beter is omdat je dan tenminste jongeren van verschillende afkomst leert kennen. Een overgrote meerderheid van de allochtone jongeren (69%) wil het liefst op een gemengde school zitten in plaats van op een zwarte school. Witte scholen zijn niet populair bij allochtone jongeren: maar 3% wil op een witte school zitten.

Verschil tussen jongens en meisjes
Van de autochtone jongeren willen vier op de tien op een gemengde school zitten. Een derde gaat het liefst naar een witte school. Opvallend zijn de verschillen tussen jongens en meisjes. Bijna 50% van de autochtone jongens heeft voorkeur voor een witte school, terwijl dit bij autochtone meisjes 22% is. Van de allochtone meisjes wil 75% het liefst op een gemengde school zitten, onder allochtone jongens is dit 62%.

Overige uitkomsten
Deze resultaten en andere uitkomsten van de enquête staan in het nieuwste nummer van Generation Now! dat vandaag verschijnt. Daarin ook verslag van een discussie over Nederlandse troepen in Irak; zijn ze vredesmacht of bezettingsmacht? En een straatreportage over geweld en onveiligheid: Voel jij je onveilig, wat doe je als je met geweld wordt geconfronteerd en hoe agressief ben je zelf eigenlijk? Verder nog 'Stoppen met school? Nooit doen!' over voortijdig schoolverlaten.

Zie www.generationnow.nl voor alle uitkomsten van de enquête en nadere info over het magazine.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harriët Duurvoort, hoofdredacteur van Generation Now!, telefoon (010) 2 400 430 of (06) 11 342 882. Ook kunt u de resultaten van de enquête in een Word document opvragen.

Generation Now! is een lifestyle- en opinieblad voor jongeren uit de multiculturele generatie. Generation Now! wordt in heel Nederland verspreid op middelbare scholen en ROC's die er een abonnement op hebben. Meer informatie vindt u op: www.generationnow.nl. Als u een exemplaar van Generation Now! wilt opvragen, kan dat door een mail te sturen naar: info@generationnow.nl.

U kunt het hele magazine in PDF bekijken op:
www.chimedia.nl/projects/intercreation/gn-magazine-22.pdf Hoofdredacteur Harriët Duurvoort is bereikbaar op (010) 2 400 430 of op (06) 11 342 882.


03 feb 04 11:58