GroenLinks


-

Femke Halsema
'Ik noteer leegte op links'

Hélène Kleijburg

Terug van haar zwangerschapsverlof pleit Femke Halsema voor een ideologische herbezinning van links. 'Voor de zoveelste keer zeggen dat een maatregel asociaal is, daar zijn mensen niet van onder de indruk.'

Je kon een tijdje met afstand kijken naar politiek Den Haag. Wat vond je er van?
'Ik heb met grote gêne zitten kijken. Den Haag heeft weinig geleerd van de Fortuyn-revolte. Er zijn een heleboel nieuwe Kamerleden binnengekomen die zich oefenen in jargon en bezig zijn met detailonderwerpen. Maar nog meer heb ik mij geërgerd aan de politieke koers. Hoe verschrikkelijk slordig en hardvochtig er wordt omgegaan met chronisch zieken en gehandicapten, en hoe het kabinet aan de andere kant een enorm punt maakte van een triviaal onderwerp als satire.'

Hoe beoordeel je de oppositie?
'Ten eerste: mijn eigen fractie heeft in mijn afwezigheid werkelijk fantastisch geopereerd. Er was geen officieel zwangerschapsverlof. Ik kon alleen weg omdat mijn fractie bereid was keihard te werken. Marijke, die mij verving, was hartstikke goed.
De fractie heeft het debat over inkomenscompensatie weten te domineren. Wat je ook van de Robin Hoodregeling vindt - het was controversieel, maar dat zijn goede politieke voorstellen altijd - de fractie heeft het debat naar zich toegetrokken en minister de Geus werd gedwongen te erkennen dat de minima werden afgeknepen. Kees Vendrik werd uitgeroepen tot de twee na beste politicus van het jaar. In de peilingen staan we op twaalf zetels.
Tegelijkertijd noteer ik leegte op links. Deze zomer hebben we met een "maatschappelijk tegenakkoord" geprobeerd linkse samenwerking te forceren. De meest ontluisterende reactie kwam van Jan Marijnissen, die zei dat "de kleinste van de drie linkse oppositiepartijen het initiatief niet kan nemen". Er kwam geen inhoudelijke reactie. Daar waar anderen partijen het initiatief zouden moeten nemen, zowel ideologisch als in progressieve samenwerking, wordt dat niet gedaan. Het tweede punt waarop ik leegte bij links constateer: je ziet de VVD sterk domineren in het debat over conservatisme. PvdA en SP laten - om electorale redenen - geen tegengeluid horen. In het debat over integratie zie je steeds vaker een homogene conservatieve groep in de Tweede Kamer ontstaan, waarin SP, PvdA, VVD en CDA hetzelfde stemmen.'

Er zit geen schot in de samenwerking met de PvdA? 'Ik vind het voor links heel belangrijk dat er wordt samengewerkt. Ik ben bereid daarin een stap terug te doen ten gunste van de PvdA. Een zwakke PvdA - dat kennen we uit de jaren '80 - is ook slecht voor ons. Uiteindelijk straalt dat op heel links af.
De PvdA is nu veel te veel afwezig in het debat. Als de PvdA zijn onzekerheid eens van zich afwerpt en duidelijk koers kiest, zouden wij bereid zijn daaraan steun te verlenen. Natuurlijk altijd met behoud van onze eigen identiteit.'

Hoe zie je de rol van GroenLinks?
'Met mijn terugkeer werpen we het laatste restje bescheidenheid van ons af. GroenLinks moet een dapper, progressief, vrijheidslievend een vrijzinnig geluid formuleren. Zonder daarbij de grote maatschappelijke problemen te bagatelliseren. Wij hebben burgerschapsrechten en vrijheidsrechten te verdedigen. Het integratiedebat mag niet alleen gaan over de grote maatschappelijke problemen rond een bepaalde groep allochtone jongeren of islamitische vrouwen. Hoe belangrijk ook. Het dient tegelijk te gaan over de vraag hoe open onze samenleving moet blijven. Zeker in deze tijd, waarin er toch een soort spruitjesconservatisme begint te heersen, hebben wij de open internationale samenleving te verdedigen. GroenLinks neemt daarin een unieke positie in. We zijn de laatste links-liberale partij. Godsdienstvrijheid is ook van belang voor onze partij. Dat is niet alleen het territorium van het CDA. Mensen moeten hun godsdienst kunnen beleven.
Links moet zich ideologisch herbezinnen, ook op het traditio-nele linkse sociaal-economische terrein. Het vocabulaire die in de jaren '80 door de vakbonden werd gehanteerd tegenover Lubbers is uitgewoond. Je moet creatief zijn. Voor de zoveelste keer zeggen dat iets asociaal is, daar zijn mensen niet van onder de indruk. Je hoeft niet je opvattingen te veranderen, maar je moet wel creatief in taal en in voorstellen zijn.'

Bij wie moet die herbezinning beginnen?
'Als fractie kunnen wij niet alleen een visie ontwikkelen op hoe de verzorgingsstaat er op de lange termijn uit moet zien. Daar heeft de partij een autonome verantwoordelijkheid in. Partijvoorzitter Herman Meijer heeft er een begin mee gemaakt met de partijbrede debatten over emancipatie en straks over Europa en immigratie.'

Vind je dat het debat goed loopt binnen de partij? 'De snelheid van de fractie, die uit professionals bestaat, is altijd hoger dan van de partij, die uit vrijwilligers bestaat. Ik respecteer dat, maar ik vind dan dat omgekeerd ook gerespecteerd moet worden dat wij met man en macht ons werk doen. Soms vind ik onze partij iets te zuur. Dan is er te weinig respect voor het geweldige werk dat er toch wordt verricht. Wij zijn de partij van het maatschappelijk optimisme. De partij die wel degelijk gelooft in maatschappijhervorming en die veronderstelt dat het beter kan worden. Dat hebben wij in onze onderlinge omgangsvormen uit te stralen.'

GroenLinks kondigde aan na de installatie van Balkenende II maatschappelijk protest te willen organiseren. Dat blijkt moeilijk. Mensen gaan niet massaal de straat op tegen de kabinetsplannen. 'De groepen die het hardst geraakt worden door het kabinetsbeleid zijn traditioneel slecht georganiseerd. De vakbonden hebben eieren voor hun geld gekozen door vergaande concessies te doen. Je moet protest dus niet op de traditionele manier organiseren. Er zijn heel veel andere manieren. Zoals het meldpunt kinderopvang, door Evelien Tonkens gestart om te laten zien dat er heel veel maatschappelijk ongenoegen is rond dat onderwerp. De vraag is: hoe mobiliseer je GroenLinksers op een manier die bij hen past? We zijn er heel hard mee bezig. En daar waar je kleiner bent geworden, en er meer concurrentie is op links, is ook de belangstelling van de media geringer. Je moet heel slim opereren om de aandacht van de media op je te vestigen.'

Wat zijn je plannen voor de komende tijd?
'Op korte termijn dienen wij opnieuw te formuleren waar onze grote ideologische bezwaren tegen de koers van het kabinet liggen. Ik ga het debat over conservatisme aanzwengelen. Ik zal me sterk keren tegen het opkomend conservatisme en zal proberen het progressieve gedachtegoed te markeren: wat is het en waar staan wij voor. Onze fractie zou graag een non-discriminatiecampagne voeren met posters die niet grossieren in milde tolerantie, maar die zeer provocerend is. Dat zal dicht in de buurt liggen van de postercampagne die in België is voorbereid, tegen discriminatie van moslimhomo's. We gaan het integratiedebat fel en venijnig voeren met een groot aantal voorstellen, waaronder modernisering van artikel 23. Marijke Vos komt met nieuwe initiatiefwet Samen, die de arbeidsparticipatie van allochtonen moet verbeteren. Ik verwacht dat Evelien Tonkens zal komen met een initiatiefwet waarin het recht op kinderopvang wordt geregeld. Verder willen we van jeugd een belangrijk onderwerp maken. Het gaat niet alleen om jongeren die de wet hebben overtreden. Als het vreselijke incident in Den Haag iets illustreert, is het de noodzaak van het bieden van kansen aan jongeren.'

GroenLinks Magazine, nummer 1, 2004


-
Meer weten? E-mail info@groenlinks.nl