Consumentenbond

Meer invloed consument op overheid gewenst

3 februari 2004

Actieprogramma `Andere overheid' mist tegenwicht consument

De Consumentenbond roept het kabinet op om het actieprogramma `Andere overheid' zo aan te passen dat de consument meer invloed krijgt. Consumenten betalen steeds meer OZB, terwijl zij nauwelijks invloed hebben op de prestaties van hun gemeente. Een gemeente als Nieuwegein snoeit in de voorzieningen terwijl ook hier burgers meer moeten betalen. Juist onder druk van consumenten zullen overheden hun beleid beter uitvoeren en zo meer waar voor het geld van de burger bieden. De bond heeft samen met Stichting Rekenschap aan de Tweede Kamer voorgesteld gemeenten te verplichten hun prestaties openbaar en vergelijkbaar te maken.

De Consumentenbond is blij dat het kabinet initiatief neemt om de overheidsdienstverlening te verbeteren, maar vindt het actieprogramma ` Andere overheid' tekortschieten. Het programma geeft consumenten te weinig middelen om gemeenten aan te spreken op hun prestaties. Consumenten hebben nu nauwelijks informatie over de eigen gemeente en kunnen dus niet beoordelen of hun gemeente goed presteert. De meeste gemeenten hebben de OZB de afgelopen jaren steeds fors verhoogd, terwijl burgers niet weten waar hun geld aan wordt besteed, zo bleek uit onderzoek van de bond uit 2002. De gemeente Nieuwegein kondigde vorige week aan het aantal voorzieningen voor burgers drastisch terug te schroeven, terwijl ook hier burgers steeds hogere lasten betalen. Burgers kunnen de verhouding tussen de hoogte van de OZB en de voorzieningen die hier tegenover staan, zoals onderhoud, reiniging, groenvoorzieningen en speeltoestellen, niet objectief beoordelen.

Burgers moeten kunnen weten waar ze voor betalen en hoe hun gemeente presteert ten opzichte van andere gemeenten. Alleen dan kunnen zij hun gemeenteraad aanspreken als zij geen waar voor hun geld krijgen, om zo gemeenten te dwingen om beter te presteren. De Consumentenbond roept het kabinet, dat op vier februari aanstaande het programma ` Andere Overheid' aan de Tweede Kamer presenteert, op om gemeenten transparanter te maken voor burgers, en prestaties zoals de besteding van de OZB-gelden verplicht openbaar en vergelijkbaar te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: pers@consumentenbond.nl