Vlaamse overheid

Energiezuinig en milieuvriendelijk bouwen en verbouwen zit in de lift. In 2003 hebben ca. 100.000 Vlamingen de weg naar www.energiesparen.be gevonden, dat zijn er vier keer meer dan in 2002. In datzelfde jaar steeg de verkoop van milieuvriendelijke hoogrenderende stookketels met 11%. De afzet van condensatieketels en het gebruik van superisolerende beglazing stegen met 20%. "De mensen hebben ontdekt dat milieu- en budgetvriendelijk wonen niet aan elkaar hoeven tegengesteld te zijn", zegt Bossuyt.

Energiepremies...
Er zijn sinds 1 januari 2003 zes energiepremies in voege die investeringen in energiebesparende maatregelen aanmoedigen : voor CV-ketels, zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen, superisolerende beglazing, dakisolatie en thermostatische kranen of kamerthermostaat. Per woning kan dit jaarlijks een belastingsvoordeel van 600 euro opleveren. Minister Bossuyt heeft de elektriciteitsnetbeheerders opgedragen om gelijkaardige premies, bijvoorbeeld voor dakisolatie, superisolerende beglazing of CV-ketels, in het leven te roepen. Daarnaast nemen ook de lokale besturen initiatieven om energiezuinige investeringen te stimuleren.

Wie surft naar www.energiesparen.be kan door het invoeren van de postcode in de premiemodule nagaan welke steunmaatregelen van het Vlaamse Gewest, de federale overheid, de provincie, de gemeente of de elektriciteitsnetbeheerder van toepassing zijn in zijn of haar woonplaats.

... missen hun effect niet

Milieuvriendelijk (ver)bouwen door rationeel energieverbruik zit duidelijk in de lift. Het aandeel van superisolerende beglazing in de totale productie van dubbel glas in België evolueerde van 37% in 2001 naar 39% in 2002. Tijdens de eerste acht maanden van 2003 is dat aandeel toegenomen tot meer dan 45%.

De verkoop van hoogrenderende stookketels nam in 2003 toe met 11,7%. Condensatieketels op aardgas, waarvan het rendement 6% hoger ligt dan bij een klassieke hoogrendementsketel, kenden een stijging van 20% in de verkoop.

Ook het isolatievolume in de renovatiesector kende een opmerkelijke groei in het laatste kwartaal van 2003. Voor nieuwbouw bleef het isolatievolume ongeveer gelijk, maar er is wel de tendens om dikker te isoleren.

"Ik concludeer uit deze positieve evolutie dat steeds meer mensen ons streven naar duurzame ontwikkeling actief steunen", besluit Bossuyt, "de collectieve wil om in Vlaanderen de uitstoot van broeikasgasemissies terug te schroeven, is duidelijk aanwezig".

INFO : Joris Vandenbroucke
Woordvoerder van minister Bossuyt 02/553 70 11 of 0475/98 14 58


---