Partij van de Arbeid


03-02-2004


Nieuwe redactie PvdAmsterdamMagazine


In de beleidsvoornemen van het bestuur was ook opgenomen om tot een
verbeterde communicatie met de leden te komen. Na maandenlange
voorbereidingen en het nemen van een aantal ingewikkelde barrières is
het nu tijd voor positieve berichtgeving. Het opzetten van het nieuwe
magazine verloopt voorspoedig.


Zoals jullie vernomen hebben, heeft Folkert Catz afscheid genomen als
hoofdredacteur van het blad. Helaas hadden we onoverbrugbare
meningsverschillen over de vrijheid van de redactie en de invloed de
leden en bestuur op het blad. Wij betreuren dat we niet tot
overeenstemming hebben kunnen komen, omdat Folkert Katz een grote
bijdrage heeft geleverd aan de kwalitatieve verbetering van het blad.
Wij zijn en blijven hem dankbaar voor zijn inzet.


In Clyde Moerlie hebben we een zeer talentvolle opvolger gevonden.
Clyde is werkzaam als manager marketing en communicatie bij de
Hogeschool van Rotterdam, is woordvoerder geweest van Jaap van de Aa
en is redacteur geweest bij de Telegraaf. We zullen Clyde zich vragen
voor te stellen op de ALV. van 24 maart as. Wil je hem eerder iets
vragen dan kan dat op pvdaredactie@intronet.nl


Clyde is begonnen met het samenstellen van een zeer enthousiaste
www.pvdanet redactie die bestaat uit een mengeling van oude en nieuwe
redactieleden. Uitgangspunt was dat de samenstelling van de redactie
meer raakvlakken moest hebben met een afspiegeling van de bevolking
van de stad.


In de nieuwe redactie zitten:
* Sidali Fouad

* Evelien Polter

* Marc den Hertog

* Ron Katz

* Jerry Straub

* Urs Klaver


Helaas hebben deze vernieuwingen tot gevolg gehad dat ons magazine in
januari niet heeft kunnen verschijnen. Maar eind februari uiterlijk
begin maart ligt het volledig vernieuwde PvdAmsterdaMagazine bij alle
leden in de bus.


En wij denken dat het het waard is. Zoals het er nu uitziet komen er
stukken in van de redactie maar ook van de wethouders, de fractie, van
ons . en van jullie. Het wordt dus een echt PvdA blad voor en door
alle leden van Amsterdam. Het zal nog leesbaarder worden,
interessanter en actueler.


Bij het 0 nummer zullen we een peiling doen wat de leden van het blad
vinden.


Remco Boas