CDA

03-02-04
Verslag CDA-karavaan in Flevoland

Maandag 2 februari jl. was het CDA prominent aanwezig in de provincie Flevoland. s Middags waren er zes werkbezoeken van CDA-ministers en staatssecretarissen en van Tweede Kamerleden. s Avonds was er in Lelystad een goed bezochte manifestatie waar o.a premier Balkenende het woord voerde.

In de middag werden door de CDA-prominenten tal van werkbezoeken afgelegd. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat bezocht samen met partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt en Tweede Kamerlid Van Haersma Buma het informatiecentrum over het stadshart van Almere. Centraal stonden de gevolgen van de zogeheten schaalsprong: de groei van Almere van 250.000 naar 400.000 inwoners.

Maxime Verhagen en Karla Peijs Daarna reed minister Peijs samen met fractievoorzitter Verhagen in de trein van Almere naar Lelystad. Onderweg stelden zij zich op de hoogte van de veiligheidssituatie op het spoor.

Minister Bot van Buitenlandse Zaken die voor het eerst met de CDA-karavaan het land inging, gaf les over Europa op de Interconfessionele Scholengemeenschap ARCUS in Lelystad. De leerlingen van klas 5 VWO gingen daarna met de minister in debat.

Vice fractievoorzitter Gerda Verburg bezocht De Loods/Superwerk. Tijdens een rondleiding ging het over de aspecten van de sociale werkvoorziening en de re-integratie. Verburg sprak met een groot aantal uitkeringsgerechtigden over behoud van uitkering en het inkomensbeleid van het CDA.

Minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking ging naar de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten. Na een rondleiding ging de minister met studenten in gesprek over landbouw en ontwikkelingssamenwerking, toegespitst op de betekenis van gentechnologie voor ontwikkelingslanden.

Staatssecretaris van Milieu, Pieter van Geel, bracht een bezoek aan de boerderij van de familie Verschure in Zeewolde. Het stimuleren van milieubewustzijn en de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn oppervlaktewater waren onderwerpen van gesprek.

Staatssecretaris van VWS, Clemence Ross, ging naar zorg-en welzijnscentrum Het SAALICOM in Creil. Zij sprak daar met zorggebruikers.

Bij alle werkbezoeken waren vertegenwoordigers van de lokale en provinciale CDA-fracties en lokale en provinciale afdelingsbestuurders uit Flevoland aanwezig.

Avondmanifestatie in Lelystad

De avondmanifestatie in Lelystad werd geopend door partijvoorzitter Van Bijsterveldt.. Zij gaf aan wat de betekenis van de bezoeken aan de provincies. "Het is geen gemakkelijke tijd om te regeren. Dan is des te belangrijker dat onze kamerleden en bewindspersonen tussen de mensen staan, aanspreekbaar zijn en het beleid uitleggen." Van Bijsterveldt: "Het CDA mag niet arrogant zijn, en moet altijd luisteren naar de signalen uit de samenleving. Wij zijn immers een partij van de samenleving, en van de regio's"

Minister Bot gaf daarna een korte eerste impressie van zijn eerste maanden als minister van Buitenlandse Zaken. Bot benadrukte het belang van Nederland - dat een evengroot BNP heeft als Rusland of de tien nieuwe toetredende EU-lidstaten tezamen. Tegelijk gaf hij aan dat samenwerking met andere EU-landen heel erg belangrijk is.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, staatssecretaris Ross van VWS, en de Flevolandse CDA-gedeputeerde Andries Greiner discussieerden onder leiding van het Flevolandse Tweede Kamerlid Bas-Jan van Bochove over regionale en provinciale onderwerpen zoals infrastructuur en zorg.

Jan de Vries (voorzitter van de CDA-Statenfractie in Flevoland) overhandigde vervolgens minister Peijs en fractievoorzitter Verhagen een petitie over het transport van gevaarlijke stoffen.

Minister-president Balkenende sloot de manifestatie af met een toespraak onder de titel 'Geen stilstand in de polder'. Hij ging daarin met name in op de hervorming van de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en op het terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers. In een muisstille zaal legde hij het kabinetsbeleid uit.

Na afloop kreeg hij een luid applaus.