Politie Midden- en West Brabant


Tilburg, 3 februari 2004

Permanent onderzoek via internet begin februari van start

Politie Midden en West Brabant wil mening klant weten

De politie Midden en West Brabant start op 3 februari 2004 met een permanent klantentevredenheidsonderzoek onder de inwoners in haar regio via internet. Het korps wil graag de mening weten van mensen, die daadwerkelijk contact hebben gehad met de politie, over de dienstverlening. Het gebruik van internet daarbij is innovatief binnen politie Nederland. Alle 30 politiebasisteams van de regio doen mee aan het onderzoek.

Met dit onderzoek heeft de politie, naast de tweejaarlijkse Politiemonitor, een instrument om de meningen van de klant te peilen. Door dit nauwgezette onderzoek hoopt de politie er achter te komen waar de klanten tevreden maar ook ontevreden over zijn. Met deze informatie wordt de dienstverlening opnieuw nader bekeken en eventuele verbetertrajecten doorgevoerd. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan wachttijden, openingstijden, mate van privacy en bejegening.

De opzet is dat wekelijks 300 inwoners via een steekproef uit het bedrijfsproces-sensysteem van de politie worden geselecteerd. Het gaat dan om mensen die in de week daarvoor daadwerkelijk contact hebben gehad met politiemensen van het korps én die gebruik hebben gemaakt van de diensten en producten. Het gaat dan om melders, getuigen, aangevers, maar ook verdachten. Personen onder de 16 jaar, verdachten van zware misdrijven en personen zonder vaste woon- of verblijfplaats worden niet meegenomen in het onderzoek.

De geselecteerde burgers ontvangen een brief en kunnen via een unieke toegangscode op internet de vragen beantwoorden. Het gebruik van internet is kostenbesparend en vernieuwend. Toch zal het korps medio maart naar geselecteerde burgers ook papieren vragenlijsten sturen, zodat zij de keuze hebben om op twee manieren reactie te leveren. Op die manier hoopt de politie de respons te kunnen verhogen. Deelname aan het onderzoek gebeurt geheel anoniem.

Bron: Enny de Wit