Gemeente Stede Broec 3-2-2004
Tarief afval lager dan verwacht

In november heeft de raad de tarieven voor de huisvuilbelasting (afvalstoffenheffing) in 2004 vastgesteld. Die zijn gebaseerd op de kosten van het inzamelen van huishoudelijk afval door het afvalbedrijf CAW. Er was rekening gehouden met een flinke stijging van de kosten in 2004. Dat blijkt bij nader inzien mee te vallen; de kosten gaan daardoor veel minder omhoog dan verwacht.

Dat betekent dat de tarieven weer omlaag kunnen. Een eenpersoons huishouden betaalt in 2004 niet ? 198 maar ? 177 en een meerpersoons huishouden niet ? 294 maar ? 266. In 2003 betaalde u respectievelijk ? 171 en ? 255.