Gemeente Utrecht

Stichting Regres Bouwnijverheid vordert geld terug van bouwbedrijven

De Stichting Regres Bouwnijverheid gaat schade verhalen op enkele tientallen bouwbedrijven. De bij de stichting aangesloten gemeenten hebben in het verleden teveel betaald voor bouwprojcten door verboden vooroverleg tussen aannemers. De concurrentie is hierdoor uitgeschakeld en de rekeningen die gemeenten hebben betaald aan bouwbedrijven waren daardoor structureel te hoog. De stichting heeft opdracht gegeven om civielrechterlijke procedures te starten. Met deze procedures wil de stichting bij zes bouwprojecten in vijf gemeenten het teveel betaalde terugvorderen. Deze selectie is representatief voor in totaal zo'n 275 dossiers die de circa 75 aangesloten gemeenten hebben ingediend bij de stichting. Deze zes projecten zijn gespreid naar bijvoorbeeld het type aanbestedingsprocedure dat is gevolgd (openbaar of ondershands) en het toepasselijke aanbestedingsreglement (UAR 1986 of UAR-EG 1991).

Stichtingsvoorzitter mr.J.H.C.van Zanen, tevens wethouder in Utrecht, heeft dit maandagmiddag tijdens een persconferentie in Utrecht bekendgemaakt.

De vijf gemeenten zijn de gemeente Diemen (reconstructie Ouddiemerlaan), Emmen (ontsluiting Bargermeer Oost), Hoogezand-Sappermeer (3 jarig asfaltonderhoud wegen), Scheemda (3 jarig contract asfaltonderhoud wegen en onderhoud bruggen in 1996 en 1997), Zaanstad (uitvoering rioleringswerken in de Penningstraat, industrieterrein Westerspoor-Zuid in Zaandam). Bij deze projecten gaat het vermoedelijk om teveel betaalde bedragen van enkele honderdduizenden euro's. Het geld wordt teruggevorderd van in totaal 31 bedrijven.

De stichting is opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 16 juni 2003, naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquetecommissie Bouwnijverheid. Belangrijkste doel is het verhalen van de schade die gemeenten hebben geleden door het verboden vooroverleg tussen aannemers, desnoods met een civiele procedure.

Voor de juridische ondersteuning is advocatenkantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn (mr.M.van Rijn) ingeschakeld.

Noot voor de media, niet bedoeld voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ambtelijk secretariaat van de Stichting Regres Bouwnijverheid, mevr.mr.S.Pijpstra, telefoon 070-373 84 30.