Provincie Noord-Holland

Provincie over op groene stroom Provincie op groene stroom

Vandaag hebben H.C.J.L. Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, en L.M.J. van Halderen, voorzitter van de Raad van Bestuur NUON, het contract voor levering van 100% groene stroom aan de provincie Noord-Holland ondertekend. Door de ondertekening van het contract zullen alle bruggen, sluizen, wegverlichting, verkeerslichten en gebouwen die eigendom van de provincie Noord-Holland zijn, op groene stroom functioneren.
Groene stroom is milieuvriendelijke energie die wordt opgewekt uit zon, water, wind en biomassa. Hierbij vindt veel minder uitstoot van CO2 plaats dan bij stroom dat wordt opgewekt door verbranding van gas, olie of steenkolen. CO2 is de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect.
De provincie Noord-Holland verbruikt jaarlijks zon 12 miljoen kWu (kilowattuur). Een gemiddeld gezin met twee kinderen verbruikt ongeveer 2750 kWu per jaar. Door het gebruik van groene stroom voorkomt de provincie een uitstoot van 6.360 ton CO2 dat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van CO2 van 1200 personenautos. Het gebruik van groene stroom past binnen het beleid van het college van Gedeputeerde Staten om het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Volgens het collegeprogramma Bruggen slaan streeft de provincie naar onder meer 200 megawatt windenergie in 2007, het gebruik van energie uit biomassa en een proef met asfaltwarmte.

Raymond Fillet 2 februari 2004