Praktijk Onderzoek Bloembollen en Bolbloemen

Open dagen broeierijonderzoek en bedrijvenmarkt PPO Bloembollen in Lisse

Broeierijonderzoek

De open dagen staan in het teken van broeierijonderzoek. Te zien zijn proeven met tulp, narcis, hyacint, lelie, iris en bijzondere bolgewassen. Daarbij komt ook afbroei aan bod van proeven uit de bollenteelt. Per gewas een greep uit het aanbod. Tulp: bladkiep en bemesting; waterbroei; reinigingsmiddelen. Narcis: Penicillium/Botrytis 'Tête-à-Tête'; bolbehandeling tegen vliegen/mijten; broeikwaliteit na teeltproeven met afdekmaterialen Hyacint: droge koeling snijhyacint; broeikwaliteit na teeltproeven met stikstofbemesting, afdekmaterialen.
Lelie: papierblad
Bijzondere bolgewassen: optimalisering kwaliteit op pot van diverse Fritillaria's
Iris: kwaliteit na voorjaarsplanting; effect van rooitijdstippen In de nieuwe kassen wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de moderne en veelzijdige outillage voor broeierijonderzoek bij PPO in Lisse. Een groot deel van dit onderzoek wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en is dus direct aangevraagd door de bollensector.

Ziekten en plagen

In de centrale hal van het nieuwe gebouw wordt een presentatie gegeven van diverse aspecten van het onderzoek naar ziekten en plagen op het veld en in de broeierij. Zo kan de bezoeker langsgaan bij het nieuwe diagnostiekloket. Verder zal aan de hand van posters en ziek materiaal uitleg geven over zuur; Augustaziek; tulpengalmijtbestrijding en Erwinia in diverse gewassen. Bovendien wordt de internettoepassing Digi-aal gedemonstreerd, een database met informatie over aaltjes en vruchtwisseling.

En verder

Behalve de genoemde onderwerpen kan de bezoeker zich ook laten informeren over praktijknetwerken (gangbare teelt en biologische teelt), energiebesparingmogelijkheden en kansen en problemen rond waterbeheersing en waterkwaliteit. Verder wordt aandacht besteed aan de stand van zaken rond het onderzoek bij vaste planten (o.a. aaltjesbeheersing en vitaliteitstoets) en de optimalisering van verpakkingen in bollen en vaste planten. En wie wil weten hoe verder te ontwikkelen als ondernemer, kan zijn of haar ondernemerschap testen.

Tussen alle presentaties door, kan iedere bezoeker op zijn gemak rondkijken in de nieuwbouw. Neem een kijkje in de bedrijfshal, spoelruimtes, de bewaarcellen, het diagnostiekloket, de kassen en klimaatkasten.

Bedrijvenmarkt

PPO staat midden in de praktijk en werkt nauw samen met een keur van bedrijven. Oplossingen en innovaties komen tot stand door inbreng vanuit de sector. Om deze werkwijze te benadrukken organiseert PPO dit jaar tegelijk met de open dagen een bedrijvenmarkt. Veel van de bedrijven die zich hier presenteren zijn partners van PPO bij het ontwikkelen van oplossingen. De volgende stands van bedrijven kunt u in ieder geval bezoeken: Akerboom, Bloembollenkeuringsdienst, CNB Bovenkarspel, De Bollenacademie, Compo Benelux, Bayer BV Crop Science, Ons Belang, Frans van Zaal, Bulbfust BV, Hortilux, Hatech/MSE, De Kennismarkt Energie, Jiffy Products Nederland en het IBC.

Verlenging spuitlicentie

In samenwerking met het Wellantcollege is het mogelijk één aantekening te verwerven voor verlenging van de spuitlicentie. Men dient dan een geldige spuitpas te tonen tijdens de open dag. Verder dient het bezoek aan de open dag ca. 3 uur te duren. Administratiekosten bedragen EUR 35,=, per acceptgiro te betalen aan het Wellant College. Meer informatie over spuitlicentie: Marco Hakker, Wellant College, 0348 - 457887 of www.erkenningen.nl