Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse ZakenOnderwerp: Persbericht


Datum:3 februari 2004

Verdragenbank Buitenlandse Zaken: gegevens over ruim 1000 verdragenop internet.

De Verdragenbank, een databank met gegevensvan verdragen waarbijNederland partij is, is nu beschikbaar op de internet-site van het ministerie van Buitenlandse Zaken (- www.minbuza.nl /verdragen)

In de databank zijn van de verdragen onder andere gegevens opgenomen over inwerkingtreding, de staten die er partij bij zijn en de vindplaats van de tekst.

Tot voor kort was deze informatie alleen te vinden in het Tractatenblad.

De Verdragenbank bevat de gegevens van verdragen waarvan de teksten zijn gepubliceerd vanaf 1995 envan verdragen waarvan Nederland depositaris is (dat wil zeggen: de administratie voert). Het gaat om ruim 1000 verdragen. De Verdragenbank is nog niet volledig. De selectie zal geleidelijk worden uitgebreid met oudere verdragen.

De Verdragenbank bevat geen verdragsteksten. Deze zullen naar verwachting in de tweede helft van 2004 geconsolideerd worden aangeboden op internet. 'Consolideren' betekent het samenvoegen van de oorspronkelijke verdragstekst en alle wijzigingen daarop.

De publicatie van gegevens in de Verdragenbank is bedoeld alsservice aan het publiek en heeft geen officieel karakter. Voor de officiële bekendmaking dienen het Tractatenblad en het Maandbericht. Deze publicatiebladen hebben een papieren versie en zijn daarnaast ook op internet te vinden (Tractatenblad: - www.overheid.nl/op Maandberichten: www.minbuza.nl/verdragen)

///