Amsterdam Oud Zuid


Adviescommissie voor de Kunst Amsterdam Oud Zuid zoekt 2 commissieleden

Amsterdam Oud Zuid is een stadsdeel met ongeveer 85.000 inwoners. Het stadsdeelbestuur benoemt in haar toekomstvisie Tussen nu en 2010 kunst en cultuur als belangrijke aandachtspunten voor het beleid.

De ACK is het onafhankelijke adviesorgaan van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid op het gebied van kunst en cultuur. De wethouder Kunst vraagt de ACK advies over alle belangrijke aangelegenheden op dit gebied. Ook kan de ACK ongevraagd adviezen uitbrengen en voorstellen doen.

De samenstelling van de commissie is multidisciplinair, de 5 leden zijn professioneel werkzaam in verschillende kunstdisciplines (podiumkunsten en beeldende kunst). Een belangrijk aandachtspunt voor de commissie is het bevorderen van inhoudelijke relaties tussen het kunstbeleid en de ruimtelijke en sociale context van Amsterdam Oud Zuid.

Commissieleden worden aangesteld voor een periode van drie jaar. De ACK vergadert éénmaal per maand. Daarnaast begeleiden individuele ACK-leden projecten vanuit hun inhoudelijke expertise. De jaarlijkse inzet is voor elk commissielid ongeveer negentig uur, waarbij EUR 30 per uur wordt betaald. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij


* Ruime professionele ervaring hebben op het terrein van de beeldende kunst en vormgeving in relatie tot de gebouwde omgeving
* Zich actief in willen zetten bij de voorbereiding en uitvoering van kunstprojecten

* Bereid zijn over de grenzen van de eigen discipline heen te kijken
* Affiniteit hebben met buurtculturen en initiatieven
* Bij voorkeur woonachtig of werkzaam zijn in Amsterdam Oud Zuid

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de ACK-secretaris Lex Meijer, tel. (020) 678 1705 (alleen woensdag, 10-11 uur)

Sollicitaties (met cv) of voordrachten, vóór 15 maart 2004, richten aan: de wethouder Kunst van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Jan Coen Hellendoorn, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam