Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

03-02-2004
Klachtenregeling Landschap Waterland

Bekend wordt gemaakt dat het algemeen bestuur van Landschap Waterland op 17 december 2003 de verordening "Klachtenregeling Landschap Waterland" heeft vastgesteld. Deze verordening treedt in werking m.i.v. de dag volgend op die van haar afkondiging. De verordening is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en regelt hoe een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zich kan beklagen over de wijze waarop medewerkers, werkzaam bij of namens de uitvoeringsorganisatie, alsmede bestuursleden of bestuursorganen van het schap zich jegens hem/haar hebben gedragen. De volledige tekst van de verordening ligt ter inzage op het jachthavenkantoor, Hemmeland 1 te Monnickendam en op het centrale kantoor van Recreatie Noord-Holland NV i.o. Genieweg 46, Velsen-Zuid.