Vereniging Nederlandse Gemeenten

__________________

Inhaalslag gebruikersvergunningen brandveiligheid op schema (03/02/04)

Dit blijkt uit de kwartaal rapportage van het Project Slagen voor Veiligheid. Dit project richt zich op het ondersteunen van gemeenten bij het implementeren van de actiepunten die zijn voortgekomen uit de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand.

Uit de resultaten van het diagnose-instrument blijkt dat de gemeenten de afgelopen periode serieus werk hebben gemaakt en voortgang hebben geboekt op het terrein van brandveiligheidsbeleid en gebruiksvergunningen. Met name kleinere gemeenten hebben dit bereikt doordat zij konden profiteren van de extra preventiecapaciteit die bij veel brandweerkorpsen gerealiseerd is.

Deze informatie is gebaseerd op de door 300 gemeenten uitgevoerde diagnose naar de stand van zaken op het gebeid van brandveiligheid en wordt bevestigd door het beeld dat de ambassadeurs Slagen voor Veiligheid opmaken in de praktijk.