Gemeente Stein


Verkeerstoezicht door het wijkteam
03-02-2004

Het wijkteam Stein2/ Kerensheide - Urmond van de basiseenheid Stein/ Beek/ Schinnen heeft, mede naar aanleiding van binnengekomen klachten, op donderdag 22 januari in de late middag- en avonduren een verkeerscontrole gehouden op de Mauritslaan en omgeving in Urmond en op de Stadhouderslaan in Stein. Het betrof een algemene verkeerscontrole.

In totaal werd tegen 50 bestuurders proces-verbaal opgemaakt, vooral omdat de verlichting vaak niet in orde was.

Een ander actiepunt van de agenten van het wijkteam was het optreden tegen foutief parkeergedrag rond de R.K. Basisschool Kerensheide. Ook hiervoor waren er signalen bij de politie binnen gekomen dat de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen in het gedrang kwam. Diverse bestuurders werden dan ook bekeurd.

Verder deelt de politie mede dat er de afgelopen weken in Stein een toename is van inbraken in auto's en diefstallen van auto's. Vooral de bij het dievengilde altijd populaire Volkswagens en Opels moesten het ontgelden.
De politie besteedt hieraan extra aandacht, maar het mag duidelijk zijn dat de hulp van u daarbij heel belangrijk kan zijn. Zij vraagt u daarom alert te zijn en verdachte gedragingen te melden bij de politie.

Bij spoed belt u 112, in alle andere gevallen belt u 0900-8844