Gemeente Stein


Bouwkavels in Stein te koop
03-02-2004

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij een tweetal kavels voor de bouw van woningen in de individuele particuliere sector gaan uitgeven.
Aan de Belgenstraat te Stein zijn twee kavels gelegen (achterzijde Basisschool Kerensheide):

Belgenstraat kavel 1 ca. 642 m2 120.349,=
Belgenstraat kavel 2 ca. 903 m2 159.975,=

Bovenvermelde prijzen zijn exclusief (19%) BTW, prijspeil 2004 en exclusief kosten koper. Hieronder wordt verstaan notariskosten en kadastraal recht.

Alle kavels zijn uitsluitend bestemd voor het bouwen van een woning voor eigenbewoning door de eigenaar; uitsluitend natuurlijke personen met een eigen rechts- en handelingsbevoegdheid zullen voor genoemde kavels in aanmerking komen.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Tot en met maandag 16 februari 2004 kunnen belangstellenden/ gegadigden een informatiepakket aanvragen via de aanmeldingsbon (download). In dit pakket bevindt zich een inschrijfformulier.

U kunt de volledig ingevulde bon sturen naar:
Gemeente Stein, Afdeling Grondzaken t.a.v. de heer M.Loo, Postbus 15, 6170 AA STEIN

Belangstellende die zich vóór 17 februari 2004 hebben aangemeld via deze aanmeldingsbon krijgen informatie toegezonden over het uitgiftebeleid met gegevens over de bouwlocatie, zoals de locatie- en verkavelingstekening, bebouwingsvoorschriften, algemene verkoopvoorwaarden etc.

informatiepakket aanvragen kavels Belgenstraat.doc