Openbaar Ministerie

3 februari 2004

Sanctie voor agenten wegens geweld

De officier van justitie heeft in de zaak van de drie agenten die in juni vorig jaar buitensporig geweld hebben gebruikt tegen een arrestant, besloten dat twee van de drie een transactie krijgen aangeboden. Deze transactie, voor mishandeling, wordt aangeboden volgens de landelijke richtlijn van het OM en betreft de twee agenten die eerder zijn ontslagen.
De derde agent, die een voorwaardelijk strafontslag heeft gekregen, had een aanzienlijk kleiner aandeel in het voorval en de zaak tegen hem is geseponeerd op grond van 'anders dan strafrechtelijk ingrijpen prevaleert'.