GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie 3 februari 2004 14:45
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Overheid speelde met vuur rond ongeval amoniaktrein

( 3 februari 2004)

Kamervraag
Schriftelijke vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over een ongeval met een ammoniaktrein bij Halfweg.


1. Kent u het bericht dat bij de afwikkeling van gevolgen van de ontsporing van een ammoniaktrein bij Halfweg, op 17 juni 2003, van alles is misgegaan?
2. Kent u de rapporten van de Hulpverleningsdienst Kennemerland en de bedrijfsbrandweer van Corus, waaruit dit zou blijken?
3. Kunt u bevestigen dat er een scheur zat in de wagon, die in de nacht na het ongeval middels een noodtransport vervoerd is naar het Corus terrein in IJmuiden?
4. Is deze scheur door de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat ook vastgesteld? Zo ja, waarom heeft de Inspectie de wagon dan vrijgegeven voor het noodtransport? Zo nee, hoe kan dit mankement over het hoofd zijn gezien?
5. Klopt het dat, tegen de bedoeling in, vanaf Haarlem geen controle van het transport meer heeft plaatsgevonden? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren?
6. Klopt het dat begeleiding van het transport door de woonwijken van Beverwijk en Velsen-Noord achterwege is gebleven? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren?
7. Klopt het dat de bedrijfsbrandweer van Corus niet van het noodtransport op de hoogte is gesteld? Zo ja, waarom niet?
8. Klopt het dat het nog drie dagen geduurd heeft voordat de brandweer en burgemeester van Velsen op de hoogte werden gesteld van de lekkage, die bij het lossen van de wagon werd geconstateerd? Zo ja, waarom heeft dit zo lang geduurd?
9. Kunt u uitsluiten dat met de beslissing de wagon te transporteren en met het daadwerkelijke noodtransport er te grote risico's zijn genomen?
10. Is het niet opmerkelijk dat uitgerekend de Inspectie van Verkeer en Waterstaat onderzoek doet naar de toedracht van het ongeluk, terwijl zij ook betrokken is geweest bij de beslissing om de gescheurde wagon op transport te zetten?
11. Bent u bereid een onafhankelijke instantie als de Raad voor Transportveiligheid te vragen onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeluk?
12. Kunt u aangeven welke gevolgen het lekken van de wagon zou hebben gehad, wanneer dit was gebeurd in bijvoorbeeld Haarlem, Beverwijk, Velsen en andere kernen?
13. Wat is uw algemene oordeel over de afhandeling van het ongeluk?


* 'Communicatie rond noodtransport faalde', Noord-Hollands Dagblad, 31 januari jl.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -