Provincie Flevoland
12,5 jaar Vriendschapsband Flevoland - Dmitrov

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten

Expositie In de lijn van Jan Schilder

Van 5 januari t/m 18 februari in het Provinciehuis

Jan Schilder (geboren 1950, Kampen) In zijn jeugd ontstond de belangstelling voor de vorm en de diverse bouwstijlen van het historische centrum van de oude Hanzestad Kampen. Deze interesse werd versterkt door het landschap van de omliggende delta; bewogen, gevormd en gekleurd onder de eeuwenlange regie van de rivier de IJssel.

Werk van Jan Schilder

Eigentijdse vorm van kartografie

Na de middelbare school volgde hij de opleidingen tot reclametekenaar, topografisch tekenaar en kartograaf. Zij werkzaamheden stelden hem in staat een eigentijdse vorm van kartografie te ontwikkelen. Eerst voor de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en later voor de provincie Flevoland.

IJsselbeeld

In de loop van de jaren werd deze (karto)grafische stroming in vakkringen bekend onder de naam :Flevokartografie en
Polderkartografie. Het vrije grafische werk dat hieruit is ontstaan, wordt onder de naam IJsselbeeld gepubliceerd.

Al drie keer - in 1989, 1997 en 2000 - is Jan Schilder bekroond met de Nederlandse Kartografieprijs. Zijn werk is al vele malen over de hele wereld geëxposeerd. Onder meer in Londen, Perth (Australië), Ottawa (Canada), Beijing (China) en Durban (Zuid-Afrika).

Werk van Jan Schilder