Provincie Flevoland


Provinciaal Nieuws

Besluitenlijsten januari 2004

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten

Elke dinsdagochtend vergadert het College van Gedeputeerde Staten. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten die het college neemt zijn wel openbaar. U kunt deze besluiten lezen in de Besluitenlijst.

Meest recente besluitenlijst


* Besluitenlijst 3 februari 2004

Selectie

Aan deze publieksvriendelijke versie van de openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De publieksvriendelijke versie bevat een selectie van relevante besluiten uit de openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst is opvraagbaar bij de afdeling Bestuursondersteuning Advies en Communicatie van de provincie Flevoland.