Provincie Flevoland
Ter inzage leggingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de stukken die ter inzage liggen. U kunt deze stukken inzien op werkdagen tijdens openingsuren van de genoemde instellingen en in het provinciehuis.

Van 26 januari tot en met 24 februari 2004 ligt ter inzage het concept-ontwerp van de partiële herziening van het Omgevingsplan. Het stuk ligt ter inzage in het provinciehuis te Lelystad. U kunt hier het concept-ontwerp en de toelichting daarop downloaden.

Van 4 februari tot en met 3 maart 2004 liggen ter inzage het ontwerp-dijkversterkingsplan voor de bijzondere locatie Schokkerhaven en het m.e.r.- beoordelingsbesluit. U kunt de stukken inzien in het provinciehuis te Lelystad, in het gemeentehuis van de Noordoostpolder bij Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en het Waterschap Zuiderzeeland.