Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2004-012

Den Haag, 3 februari 2004

Staat geeft beleggers voorrang bij leninguitgifte

De Staat heeft vandaag aangekondigd dat binnenkort een nieuwe Dutch Direct Auction (DDA) van start gaat. De veiling, die drie dagen beslaat, zal naar verwachting plaatsvinden in de maand maart. De te veilen lening is een nieuwe tienjaarslening die loopt tot juli 2014. "Anders dan bij onze gewone maandelijkse toonbankveilingen bestaat de doelgroep uit eindbeleggers, dat wil zeggen verzekeraars, centrale banken en fondsbeheerders", zegt Leo Verwoerd, de Agent van het ministerie van Financiën.

Verwoerd sprak vandaag een gehoor van beleggers, bankiers en vertegenwoordigers van de financiële pers toe ter gelegenheid van de publicatie van het jaarbericht 2004. Dit beleidsoverzicht verschijnt ieder jaar en beschrijft de plannen van het Agentschap in 2004. Daarnaast wordt ingegaan op relevante ontwikkelingen in de financiële markten en innovaties in het financieringsbeleid.

Voor 2004 is het belangrijkste nieuws de Dutch Direct Auction. Dit is de in 2003 ontwikkelde en uitgeprobeerde nieuwe veilingtechniek waarbij beleggers voorrang hebben boven banken. De Agent lichtte toe dat de veiling een nieuwe combinatie is van bestaande elementen. De toegevoegde waarde zit in de nieuwe combinatie. Zo maakt de DDA gebruik van een uniforme prijsveiling: beleggers kunnen de prijs bepalen waarop ze bieden, na afloop betalen alle partijen aan wie is toegewezen dezelfde uniforme afrekenprijs. Op zich een beproefde veilingmethode, maar niet in combinatie met het feit dat het Agentschap zelf 'bookrunner' is. Alle dertien primary dealers, dat zijn de banken die regelmatig staatsleningen afnemen, kunnen biedingen aanbrengen namens beleggers of henzelf. Uitsluitend het Agentschap zelf heeft zicht op alle biedingen en het doet de toewijzing op grond van ondubbelzinnige regels. "'Order picking', het bevoordelen van bepaalde bieders op grond van arbitraire criteria, is daarmee uitgesloten', aldus dhr. Verwoerd. De Agent zei te verwachten dat beleggers deze transparantie, die zorgt voor een 'level playing field' op prijs stellen.

Bij de vorig jaar gehouden pilot is gebleken dat de DDA bij beleggers in een grote behoefte voorziet. Eindbeleggers hebben op grote schaal deelgenomen. Hierdoor kan de DDA worden benut om in een keer een groot bedrag te emitteren en dit is ook de reden waarom de Staat de nieuwe tienjarige lening op deze manier introduceert. Op de Europese kapitaalmarkt is het snel bereiken van een 'benchmark' omvang (4-5 miljard) van groot belang voor de liquiditeit en verhandelbaarheid.

Het jaarbericht en aanvullende informatie vindt u op de website van het Agentschap: www.dutchstate.nl.