Provincie Noord-Brabant


Persbericht

Datum
3 februari 2004
Nummer
18
Activiteiten in en om het provinciehuis
De leden van het college van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen
de provincie bij tal van gelegenheden. Verschillende instellingen en
organisaties organiseren bijeenkomsten en activiteiten in het
Provinciehuis. Bijgaand een overzicht van de bijeenkomsten en
activiteiten die in de komende periode van belang zijn.

Datum Tijd Onderwerp - Locatie - Toelichting

03-02-2004 17.00 Gedeputeerde P. Rüpp neemt deel aan het debat
georganiseerd door de VROM-raad onder de kop buiten
bouwen. Tijdens deze avond wil de VROM-raad graag horen
van deskundigen/kenners uit de regio wat hun visie is op de
(on)mogelijkheden t.a.v. bouwen in het buitengebied. Dit
wordt gevraagd aan bestuurders, ontwerpers, initiatiefnemers,
landschapsbeschermers etc.
Dit debat heeft als hypothese dat reconstructie in combinatie
met het bouwen een bijdrage kan leveren aan het versterken
van landschappelijke en ecologische relaties. Locatie Klooster
ZIN in Vught.

04-02-2004 16.00 Gedeputeerde O. Hoes houdt een toespraak ter gelegenheid
van de start van de revitalisering van het bedrijventerrein De
Dubbelen in Veghel. Een en ander vindt plaats op een
partyboot, Noordkade in Veghel.

05-02-2004 10.30 De Commissaris van de Koningin, mevr. H. Maij-Weggen
brengt een werkbezoek aan de gemeente Alphen-Chaam.

05-02-2004 14.00 De Commissaris van de Koningin, mevr. H. Maij-Weggen
brengt een werkbezoek aan Baarle-Nassau.

05-02-2004 18.00 Gedeputeerde O. Hoes neemt deel aan de vergadering van het
Comité van de Regio's in Paushuize in Utrecht.

05-02-2004 18.00 De Commissaris van de Koningin, mevr. H. Maij-Weggen
opent de Kunst en Antiekbeurs in Breda.


11-02-2004 09.00 Gedeputeerde O. Hoes neemt deel aan de vergadering Comité
van de Regio's in het Paushuize in Utrecht.

11-02-2004 09.00 Gedeputeerde E. Janse de Jonge houdt een inleiding bij de
postacademiale cursus 'Betrouwbaarheid en Robuustheid
van Verkeer en Vervoer' in Delft.

11-02-2004 10.30 De Commissaris van de Koningin, mevrouw H. Maij-Weggen
neemt het tijdschrift 'Slim Wonen' in ontvangst in het
provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 in 's-
Hertogenbosch.

11-02-2004 13.30 De Commissaris van de Koningin, mevrouw H. Maij-
Weggen, gedeputeerde P. Rüpp, R. Augusteijn, en W.
Luijendijk zijn aanwezig bij het werkbezoek van minister
Dekker van VROM, staatsstecretaris Ross van Dorp van
VWS en staatssecretaris Rutt van SZ aan de provincie
Noord-Brabant.

11-02-2004 15.00 Gedeputeerde L. Verheijen neemt deel aan het
rondetafelgesprek rond het Nederlandse EU Voorzitterschap.
Het gesprek vindt plaats bij het Ministerie van Verkeer &
Waterstaat te 's-Gravenhage, Voor deze bijeenkomst zijn 30
waterbestuurders uitgenodigd.

12-02-2004 10.30 De Commissaris van de Koningin, mevrouw H. Maij-Weggen
brengt een werkbezoek aan de gemeente Eindhoven.

12-02-2004 14.00 De Commissaris van de Koningin, mevrouw H. Maij-Weggen
brengt een werkbezoek aan de gemeente Valkenswaard.

12-02-2004 14.00 Gedeputeerde P. Rüpp brengt een werkbezoek aan de
gemeente Lith, Marktplein 20.

12-02-2004 15.30 Gedeputeerde L. Verheijen neemt deel aan de afsluitende
bijeenkomst van de Commissie Integraal waterbeheer. De
bijeenkomst vindt plaats bij het Hoogheemraadschap van
Schieland in Rotterdam.

13-02-2004 10.00 Gedeputeerde O. Hoes zit de vergadering voor van het
Comité van Toezicht Euregio in Turnhout.

13-02-2004 13.30 De Commissaris van de Koningin, mevrouw H. Maij-Weggen
verricht de officiële start van het Dodehoekproject voor het
Voortgezet Onderwijs in Theater de Groene Engel in Oss.

13-02-2004 15.30 De Commissaris van de Koningin, mevrouw H. Mij-Weggen
opent het nieuwe kantoor van Waterschap de Aa en Maas,
Pettelaar Park, Brabantlaan in 's-Hertogenbosch.

16-02-2004 17.00 Gedeputeerde P. Rüpp verzorgt een lezing voor de Lighthouse
club Departement 's-Hertogenbosch. Onderwerp: Ruimtelijk
beleid gerelateerd aan bouw.
Locatie: Maurick, Vught


17-02-2004 19.30 Gedeputeerde O. Hoes en L. Verheijen zijn aanwezig bij de
vergadering vande Commissie Moerdijkse Hoek . Locatie
Gemeentehuis Moerdijk, pastoor Kessellaan 15 in
Zevenbergen.

18-02-2004 10.00 Gedeputeerde P. Rüpp brengt een werkbezoek aan de
gemeente Deurne, Markt 1.

18-02-2004 10.00 Gedeputeerde L. Verheijen is aanwezig bij het congres "De
realisatie van de ecologische hoofdstructuur" in het Golden
Tulip Hotel Central te 's-Hertogenbosch. De heer Verheijen
houdt een inleiding over de "Kansen en knelpunten in
uitvoering van de EHS".

18-02-2004 14.00 Gedeputeerde P. Rüpp brengt een werkbezoek aan de
gemeente Someren, Wilhelminaplein 1

19-02-2004 10.30 Gedeputeerde R. Augusteijn brengt een werkbezoek aan 't
Berkske, een woon/werkboerderij waar 13 lichamelijk en/of
verstandelijk gehandicapten wonen. Locatie 't Berkske is aan
de J.F.Kellyweg 14 in Ulvenhout.

20-02-2004 16.00 Gedeputeerde O. Hoes neemt de Oetelpacht in ontvangst van
de Carnavals Vereniging De Oetels in het provinciehuis
Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Herthogenbosch. Dit is
meteen de start van het Carnavalsfeest voor de medewerkers
van de provincie.


---- --