Gemeente Berkel en Rodenrijs


Binnenkort onderzoek en notas gebruik gemeentegrond

De gemeente heeft in de loop der tijd aan diverse inwoners gemeentegrond in gebruik gegeven, bijvoorbeeld voor in- en opritten, parkeerplaatsen, gebruik als tuin etc. Ter erkenning van het gemeentelijk eigendomsrecht dienen de gebruikers van deze grond jaarlijks een nota voor het gebruik te ontvangen. Wanneer de gemeente deze heffing namelijk achterwege laat, gaat het eigendomsrecht na 20 jaar over naar de gebruiker.
Om dit verlies te voorkomen, legt de gemeente jaarlijks een heffing op voor het gebruik van de grond: de zogenaamde recognitie.

Door capaciteitsproblemen ontbrak in de afgelopen jaren de mogelijkheid om de heffing van recognities voor te bereiden en de notas te versturen. Daarnaast heeft de gemeente vele stukjes gemeentegrond verkocht.

Onderzoek
Wij zijn daarom van plan binnenkort een onderzoek te starten om het gebruik van grond te controleren. Daarna worden de notas te verzonden. Wie als gebruiker in onze administratie staat, kan binnenkort een vragenlijst verwachten.
Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door de afdeling Financiën, telefoon (010) 514 0727.

Laatste wijziging: 03 februari 2004
Copyright © 2003 Gemeente Berkel en Rodenrijs