Gemeente Berkel en Rodenrijs


Inspraak over vrijstelling bouw 6 appartementen

Inspraak artikel 19 WRO-procedure
Vrijstelling bouw 6 appartementen bij voormalig schoolgebouw

Burgemeester en wethouders van Berkel en Rodenrijs maken bekend dat door Hermes Project B.V. gevestigd te Berkel en Rodenrijs een verzoek is ingediend om 6 appartementen te mogen bouwen op het schoolplein behorend bij de voormalige school gelegen aan de Julianastraat 2. Het gebruik is in strijd met het geldende bestemmingsplan Centrum en daarom is het verzoek aangemerkt als verzoek om vrijstelling van dit bestemmingsplan. Gelet op het huidige gebruik van het voormalige schoolgebouw door een tandartsenpraktijk en 3 seniorenwoningen is de functie van het schoolplein komen te vervallen. Overwogen wordt om de verzochte vrijstelling te verlenen.

Ingezetenen van de gemeente en diegenen die binnen de gemeente een belang hebben, hebben op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in combinatie met de gemeentelijke inspraakverordening de mogelijkheid om hun mening over het vrijstellingsverzoek kenbaar te maken.
Daartoe ligt het verzoek vanaf donderdag 5 februari 2004 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de balie van de Sector Ruimte. De balie is iedere werkdag vanaf 8.30 uur tot 13.00 uur voor publiek geopend.
De inspraakreactie kunt u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs.

Laatste wijziging: 03 februari 2004
Copyright © 2003 Gemeente Berkel en Rodenrijs