Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Persbericht                    
                         

Brabant Loket op Brabant.nl

Provinciale internetsite Brabant.nl op weg naar loket voor diensten en transacties

Vanaf 3 februari heeft de internetsite van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl, een ander gezicht. De toegankelijkheid van de site is daarbij aanmerkelijk toegenomen. Het concept achter de site blijft overeind: informatie aan de hand van maatschappelijke vraagstukken of thema's. Meest in het oog springende verandering is het Brabantloket waar de Provincie de komende jaren steeds meer diensten en transacties digitaal zal aanbieden aan burgers, bedrijven en instellingen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet op weg naar een Brabant als 'elektronische provincie'.

Het loket 'besturen' op de site is vooral het domein van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Het loket 'beleid' ontsluit informatie en diensten volgens de indeling van de provinciale beleidsvelden economie, milieu, ruimtelijke ordening, cultuur, verkeer, zorg, etc. Met de herziening van de presentatie van de site, zijn ook de zoekmogelijkheden aanzienlijk uitgebreid.

Contact met burger
Met de lancering van de nieuwe versie denkt de Provincie over een internetsite te beschikken die het contact tussen Provincie en samenleving nog beter ondersteunt. Zo nodigt de Provincie Brabanders uit om ideeën en suggesties over verbetering en versnelling van de provinciale regelgeving en procedures via de site te melden. Via het Brabant Loket kan men hiervoor snel en direct een formulier invullen en verzenden.Provincie Noord-Brabant